Van: Nieuwsbrief Havenzicht [nieuwsbriefhavenzicht@enschede.nl]
Verzonden: donderdag 20 maart 2008 16:54
Aan: Lammertink, H.E.M. (CS-COM)
Onderwerp: Havenplannen in stroomversnelling door kwartiermaker

Urgentie: Hoog
 
Nummer 5, maart 2008

Klik hier wanneer deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven

Van de redactie

De plannen voor de haven komen in een stroomversnelling. Om die stroom bij te houden, vond op maandag 10 maart een drukbezochte lunchbijeenkomst op het
water plaats.

De organisatie was in handen van de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH) en de gemeente Enschede.

Varend op een luxe boot zagen ondernemers, bestuurders en beleidsmakers de haven eens vanuit een heel ander perspectief.

Na een introductie door BOH-voorzitter Gert Jan Ardesch, schetsten wethouder Eric Helder en gedeputeerde Carry Abbenhues van de Provincie Overijssel hun visie op de Enschedese haven. Wilfried Lotgerink introduceerde zich als kwartiermaker. De redactie van Havenzicht brengt hier een samenvatting van hun verhalen en sprak een ondernemer, die de ankers net in Enschede heeft uitgegooid.

In Havenzicht nummer 5 zijn de volgende artikelen opgenomen:

Bestuurders en ondernemers samen op koers

De koffie is net op en de soep en broodjes gaan er goed in als wethouder Eric Helder en gedeputeerde Carry Abbenhues aan boord stappen. Het kan niet op met de beleidsmakers, want naast gemeente en provincie is ook het Ministerie van Economische Zaken met twee mensen van de partij. De drie overheden steken in totaal 5,8 miljoen euro in de Binnenhaven om dit gebied samen met ondernemers klaar te stomen voor de toekomst. Dat er veel moet gebeuren, blijkt uit foto’s die worden geprojecteerd. De rondvaart maakt ook duidelijk dat het gebied volop kansen biedt voor toekomstige groei.
De mogelijkheden moeten vanaf nu worden benut!


 
Water heeft toekomst!

De keuze voor een lunchbijeenkomst op een boot is voor wethouder Eric Helder een logische zaak. Juist de ligging aan het water biedt het havengebied mogelijkheden, die in de toekomst beter moeten worden benut. Onderzoek van bureau EcoRes wees uit dat water bij de huidige groei van het containervervoer een belangrijke economische factor wordt. Dit geldt ook voor de Enschedese haven die plaats biedt aan bedrijven die in de zwaardere milieucategorieën vallen. “De huidige haven maakt maar beperkt gebruik van het water. Daar is in het verleden te weinig naar gekeken. Zo zijn er nauwelijks kades en moet er nodig gebaggerd worden. Dat vereist hoge investeringen”, zegt Eric Helder.

De huidige haven laat teveel verschillen in kwaliteit zien. Het totaalbeeld oogt rommelig en nodigt ondernemers niet uit tot investeren of vestigen. Het door de overheid beschikbaar gestelde geld is een essentiële bijdrage, maar volstrekt onvoldoende om de hele herstructurering te betalen. Daar zijn niet alleen overheden, maar ook ondernemers bij nodig. Beide partijen hebben daar veel belang bij. “We moeten de ruimte en het water beter benutten. Zo wordt investeren aantrekkelijk en gaat de waarde van de grond en de opstallen omhoog. Een project met gezamenlijke belangen vereist goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers. Om dit te bereiken is een kwartiermaker aangesteld,” aldus Helder.


Een goed woon- en werkklimaat

“Een goed woon- en werkklimaat, dat is het doel”, meent gedeputeerde Carry Abbenhues. Dat vergt een mooie, groene omgeving, maar ook ondernemers die voor werkgelegenheid zorgen. In Twente en de rest van Overijssel groeit de werkgelegenheid harder dan in andere delen van Nederland. Ook ondernemers uit China, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten willen in Overijssel aan de slag. “Om ondernemers over de streep te trekken, moet de kwaliteit van de omgeving bevorderd worden. Voor een goed ondernemingsklimaat zijn woonomstandigheden met veel cultuur en natuur essentieel. Veel gemeenten geven liever een nieuw bedrijventerrein uit dan dat ze een gebied herstructureren. Enschede is een van de weinige gemeenten die het groen behoudt en werkt aan herstructurering.” Volgens Abbenhues loopt de gemeente voorop met haar beleid. “Enschede verbindt in haar plannen oude en nieuwe bedrijventerreinen, zet in op watergebonden bedrijvigheid en werkt als overheid nauw samen met de ondernemers. Dit verdient succes en daarom heeft Enschede de steun van de provincie.”Wilfried Lotgerink, schakel tussen ondernemers en gemeente

Wilfried Lotgerink heeft er zin in. Als financieel deskundige staat hij MKB’ers al jaren met raad en daad bij als het gaat om het opstarten en begeleiden van processen. Dit is precies wat hij voor ondernemers van de Binnenhaven gaat doen.

Als ondernemer onder de ondernemers zal Lotgerink de wensen van haven- ondernemers vertalen in initiatieven. Ook onderhoudt hij het contact met de gemeente.

“We moeten de neerwaartse spiraal doorbreken,” betoogt Lotgerink. “De haven heeft jaren te weinig aandacht gekregen en ziet er slecht uit. Daarom loont het voor ondernemers niet om te investeren.

De overheid wil nu investeren om het vliegwiel op gang te brengen.

Dit moet ondernemers en financiers vertrouwen geven in de toekomst. Als gemeente en ondernemers samen bepalen hoe de Binnenhaven er uit moet zien, stijgt de waarde van de grond en de gebouwen en worden investeringen lonend.”


Punten van herstructurering

Op dit moment is maar 30% van de toegestane hoeveelheid grond in de haven bebouwd. Er is veel ruimte voor uitbreiding en vestiging. Toch is het uitgeven van nieuwe bedrijventerreinen goedkoper dan het revitaliseren van bestaande terreinen. Daarom is subsidie nodig om dit plan van de grond te krijgen. De haven biedt veel mogelijkheden. De ligging aan het water en dicht bij de snelweg is goed. “Door de ontsluiting te verbeteren, de ruimte intensief te benutten en de aanblik van de bedrijven te verbeteren, kan de haven nog jaren vooruit”, betoogt Lotgerink.


Overleg met ondernemers

De plannen voor de Binnenhaven vereisen een langdurig commitment van de overheid. Maar ook de daar gevestigde ondernemers moeten er in mee gaan. Zijn zij hiertoe bereid? Welke toekomstplannen heeft de ondernemer, welke financieringsmogelijkheden? Lotgerink wil zo snel mogelijk met de betreffende ondernemers overleggen. Daartoe neemt hij binnenkort persoonlijk contact op met hen op. Lotgerink verzoekt de ondernemers, ter voorbereiding, alvast na te denken over hun plannen voor de toekomst.  “Kansrijke projecten definiëren, de haalbaarheid toetsen, partijen bij elkaar brengen en dan starten, daar gaat het om. Alle partijen kunnen profiteren van een goede samenwerking. Ondernemers zien hun bedrijf en rendement op lange termijn verbeteren, eigenaren zien hun vastgoed in waarde stijgen, voor financiers dalen de risico’s en de overheid kan de groene ruimte behouden door de bestaande ruimte beter te benutten.”Ondernemers aan het woord

“Ik zit hier al dertig jaar en wist niet dat het zo’n troep was,” merkt de heer Mulder van Piri Sport op terwijl de boot over het water glijdt. “Goed dat ze er nu wat aan doen. Een paar jaar geleden zocht ik een andere locatie, maar de vuurwerkramp verhinderde dat. Toen heb ik hier op de Ossenboer nieuw gebouwd. Dan is het jammer als je buurman niets aan zijn pand doet. Je kunt particulieren daar niet toe verplichten, maar iedereen heeft er uiteindelijk belang bij. Zelf hebben we bomen en vlaggenmasten geplaatst. Dat ziet er goed uit en trekt de aandacht.”

Ook Jannet Huizinga van Kiwi Personeelsdiensten is verbaasd dat een mooi en groen gebied zo verwaarloosd is. “Dit zou een trekpleister kunnen zijn. Als de bedrijven er beter uitzien, trekt dat weer andere bedrijven aan. Voor ons is dit achterstandsgebied een toekomstgebied. Wij leveren personeelsdiensten en doen bijvoorbeeld veel in de bouw. Nu alles hier begint is dit voor ons het moment om ons in Enschede te vestigen.”

Vlak voordat de boot weer aan de Handelskade aanmeert steekt BOH voorzitter Gert Jan Ardesch de ondernemers nog een hart onder de riem. “Ik heb in het verleden de haven van Antwerpen gezien. Dat was nog een veel grotere troep dan hier. Toen die haven weer helemaal opgeknapt was, werd het een hype om daar met je bedrijf te mogen zitten. Het kan dus wel.”


Fotoreportage

Het bleek een prima idee om de bedrijvigheid en de bebouwing in het havengebied nu eens vanaf het water of vanaf de achterkant te bekijken. Niet alles wat er te zien was, zag er even flatteus uit…


   
   
   
    


Colofon

Havenzicht is de nieuwsbrief over de revitalisering van het Enschedese Havengebied.
In dit blad werken de gemeente Enschede en de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied samen. Ons doel: alle betrokkenen op de hoogte houden van de voortgang en de werkzaamheden.

Interviews en teksten
Eindredactie en coördinatie
Fotografie
Vormgeving, verzending
Verspreidingsgebied
 : 
 : 
 : 
 : 
 : 
Abels Taalzaken Enschede/Siebe Rossel
Afdeling Communicatie gemeente Enschede, tel. 053-4817597
Henny de Mönnink Arnhem
Digital Herald Enschede
'Havenzicht' wordt digitaal verspreid onder ondernemers en bewoners in het Havengebied. Daarnaast ontvangen politici en bestuurders deze nieuwsbrief.
Wanneer u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. U wordt vervolgens automatisch verwijderd uit ons adressenbestand. Deze nieuwsbrief is opgemaakt en verstuurd door Digital Herald.

---