Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Feestelijke afsluiting Herstructurering Havengebied Enschede


Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie, Provincie Overijssel: “Wij mogen met zijn allen trots zijn op dit kwalitatief hoogwaardige bedrijventerrein. Ondernemers: hier liggen uitstekende mogelijkheden voor de vestiging en ontwikkeling van uw bedrijf. Pak die kans!”

Ondernemers gaan zelf het groen onderhouden

Ook wordt op vrijdag 10 juni het groenonderhoud in het havengebied door de Gemeente Enschede officieel overgedragen aan de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH). Ondernemers worden zo zelf verantwoordelijk voor de uitstraling van hun bedrijventerrein.

Samen met ondernemers en de diverse genodigden wordt komende vrijdag teruggekeken op de vele in de afgelopen jaren bereikte resultaten. Maar vooral ook wordt er vooruit geblikt. Hoe zorgen we samen voor een duurzame economische ontwikkeling van Enschede en Twente en voor de groei van bedrijven en werkgelegenheid?

Rondleidingen door het havengebied over de weg en het water!

De gasten gaan ook, vanaf de weg of het water, de resultaten van ruim 10 jaar herstructureren bekijken. 

De herstructurering van het Enschedese havengebied is mogelijk gemaakt door financiele steun van de Europese Unie, de Rijksoverheid, Regio Twente en Provincie Overijssel. 

Programma

Het belooft een heel leuke middag te worden voor de noeste werkers aan en in het Havengebied Enschede. Presentator van de middag is Paul Abels. Locatie is het nieuwe bedrijfspand van Richter Staalservice. Het programma of hoofdlijnen:
•    Welkom door gastheer Harold Richter (Richter Staalservice) en Paul Abels.
•    Filmpresentatie.
•    Presentatie en discussie over de resultaten van 12 jaar herstructureren en revitaliseren van het Havengebied Enschede. Gesprek met en tussen ondernemers, bestuurders en oud-bestuurders.
•    Presentatie en uitreiking boekje “Een Havengebied met toekomst”
•    Muziek!
•    Afronding project “Verbetering Leefkwaliteit Havengebied”.
•    Ondertekening overeenkomst ‘Overdracht groenonderhoud Havengebied naar de ondernemers’. Een overeenkomst tussen gemeente Enschede en de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH).
•    Blik op de toekomst. Ondernemers en bestuurders kijken samen vooruit. Hoe moet en gaat het verder?
•    Rondleidingen door het Havengebied per bus of boot.
•    Netwerken onder het genot van een drankje en hapje.

In de moderne bedrijfshal van Richter Staalservice staan tijdens de bijeenkomst ook informatiestandjes van onder meer Rijkswaterstaat (Project Aanpak Twentekanalen), Havenbedrijf Twente, Port of Twente, Ondernemersloket Enschede, het project ‘Twente goes Techno’ en Richter Staalservice.