Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

23 maart 2016 Inloopavond Rijkswaterstaat over verruiming Twentekanaal

Op woensdagavond 23 maart bij De Waarbeek in Hengelo. Tussen 19.00 en 21.00 uur.

Medio februari 2016 heeft minister Schultz van Haegen haar goedkeuring gegeven op de plannen voor de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen. Daarmee ligt op hoofdlijnen vast welke werkzaamheden we gaan uitvoeren tussen 2017 en 2020 en wat we daarmee willen bereiken. In dit artikel vindt u een eerste overzicht. Tijdens de informatieavond op woensdag 23 maart 2016, in Zalencentrum De Waarbeek te Hengelo, lichten we de werkzaamheden nader toe.