Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Twents havenbedrijf heeft groeimogelijkheden

De manager van het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente, Gerry Waanders, geeft de actuele stand van zaken over de nauwe samenwerking tussen en groei van de Twentse havens. Een artikel uit dagblad Tubantia van 19 augustus 2015

 

De havens van Lochem, Markelo, Goor, Delden, Almelo, Hengelo en Enschede maken deel uit van het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente.
gerry waanders

Het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente versterkt de economische impuls van de havenactiviteiten en leidt tot meer efficiency en kostenbesparingen. De Twentekanalen krijgen een uniforme regelgeving, wat de aantrekkelijkheid voor gebruikers vergroot. Het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente gaat voor de gemeenten onder meer havengelden centraal innen en een uniforme haven- en havengeldverordening toepassen.

 

foto-binnenhavenvisie

Logistiek centrum

De binnenhavens aan de Twentekanalen vormen gezamenlijk één van de grootste binnenhavens van Nederland. Deze binnenhaven heeft een belangrijke achterlandfunctie voor de haven van Rotterdam, die nog wordt versterkt door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De binnenhavens zijn een belangrijk onderdeel van Twente als logistiek centrum in Noord-West Europa. De regio beschikt over verschillende transportsystemen zoals de Twentekanalen, de A1 en het spoor. In de regio zijn goede overslagvoorzieningen, ruime faciliteiten op bedrijventerreinen en een goede arbeidsmarkt.

De regio Twente ligt op de as van Rotterdam naar Berlijn, Polen, Rusland en Scandinavië, en samen met Euregio in het hart van Corridor2. Dit is de logistieke as binnen het Europese hoofdnetwerk dat loopt van Warschau via Berlijn, de Euregio/Twente, Amsterdam/Rotterdam tot Felixstowe-Midlands in Engeland. Corridor2 is een van de tien TEN-T assen in de Europese Unie (het Trans-Europese Netwerk voor Transport).

reclamebord binnenhaven