Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Project Herstructurering havengebied met succes afgerond

De gemeente Enschede heeft het project Herstructurering Havengebied Enschede formeel afgesloten. Er komt nog een afsluitende manifestatie om stil te staan bij de succesvolle afronding van de deelprojecten 'Reconstructie Binnenhaven' en 'Aanleg 500 m2 nieuwe kades'.

Samen met de Belangenvereninging Ondernemers Havengebied en de nieuwe havenmanager Twente, Gerry Waanders, wordt nu een traject uitgestippeld op het terrein van beheer en acquisitie, dat in de komende jaren zal worden uitgevoerd.

 

reclamebord binnenhaven

 

Nieuwe-kade Vredestein

Er is 500 m2 aan nieuwe kades aangelegd

Bedriiven en de openbare ruimte zijn vernieuwd en gemoderniseerd:

Binnenhaven HeinHeun

Binnenhaven MRT