Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Nieuwe herkenningspunten voor het Enschedese havengebied

Met het plaatsen van nieuwe meerpalen, als duidelijke herkenningspunten voor het Enschedese havengebied, is de uitvoeringsfase van het project Verbetering Leefkwaliteit Havengebied Enschede gestart. Het  project maakt deel uit van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu van de Provincie Overijssel.

Havenondernemers hebben, met steun van de gmeente Enschede en de Provincie Overijssel, reuze meerpalen gemaakt die op een drietal markante plaatsen in het Havengebied worden opgesteld.

Ondernemers en wethouder Patrick Welman onthulden de meerpalen:

welman en farwick web

Werknemers en werkgevers verbeteren samen de kwaliteit van hun werkomgeving

In het voorjaar van 2013 is in Enschede gestart met het project Verbetering Leefkwaliteit Havengebied. Doel: medewerkers en bezoekers uit het Havengebied actief betrekken bij hun werkomgeving om zo de werk- en leefkwaliteit te verbeteren. Via enkele enquêtes en bijeenkomsten zijn verbeterideeën ingebracht door medewerkers en ondernemers. Daaruit zijn vijf fysieke projecten voortgekomen:

1.     De aanleg van wandelpaden en bankjes;

2.     Het aanbrengen van fietsstroken op de Kanaalstraat;

3.     Het verbeteren van de herkenbaarheid van het Havengebied door het plaatsen van meerpalen/dukdalven op straathoeken;

4.     Het organiseren van een Open Bedrijvendag / Havenfeest

Het verbeteren en compenseren van (aangetaste) groenvoorzieningen.

 

onderneemrs en wethouder bij de nieuwe meerpalen web

patrick welman  Han Farwick  karin Komdeur en Henk Speelman web