Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

500 meter aan Nieuwe kade in Enschedese haven

In de afgelopen jaren is er door ondernemers en de gemeente Enschede, in goede samenwerking met de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied, gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van nieuwe kades en de herinrichting van een aantal bedrijfskavels in het Enschedese havengebied. Op 9 januari zijn de overeenkomsten met de gemeente Enschede getekend door de ondernemers Hein Heun, Metaal Recycling Twente (MRT) en Huiskamp Transport. Rond de zomer van 2014 wordt gestart met de aanleg van de nieuwe kades.

De firma Huiskamp investeert in een kade van 80 meter lengte, Metaal Recycling Twente krijgt een kade van 100 meter en Hein Heun legt een kade aan van maar liefst 225 meter.

De gemeente Enschede legt zelf een kade van 100 meter lengte aan, waarmee een nieuw nat bedrijfskavel wordt gerealiseerd aan de kop van de Ossenboer, naast Apollo Vredestein. Daarvoor wordt 5000m2 van het bestaande kanaal gedempt (een hoek wordt rechtgetrokken), waardoor een nieuwe natte bedrijfskavel ontstaat van circa 10.000 m2 (1 hectare) met een kade van 100 meter lengte. Dit kavel wordt door de gemeente in erfpacht uitgegeven.

Totale investering van ruim 25 miljoen euro door ondernemers en overheden

De betreffende  ondernemers investeren nu zelf zo’n 8 miljoen euro. Gemeente en overheden investeren circa 17 miljoen euro in  herverkaveling, baggerwerk en de aanleg van nieuwe kades.
Het feit dat er subsidie wordt verstrekt door de overheden, heeft de ondernemers wel over de streep getrokken om de investeringen nu ook echt te doen.

011Haven 055-500

 In de 'tweede havenarm' wordt in totaal 500 meter aan nieuwe kades aangelegd voor de firma's Hein Heun, Metaal Recylcng Twente, Huiskamp Transport en de gemeente Enschede.