Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Huiskamp Transport breidt bedrijf uit, Peter wissink nieuwe voorzitter boh

Heel veel nieuws was er 20 november jl. te melden op de jaarvergadering van de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied(BOH). Peter Wissink (Sesam) neemt na 13 jaar het voorzitterschap over van Gertjan Ardesch. Huiskamp Transport gaat uitbreiden aan de ir. Schiffstraat en legt een nieuwe kade van 80 meter lengte aan. Mark van Onna brengt de ondernemers op de hoogte van de inzet van Port of Twente, een samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheden.

De kantine van RJ Safety & Security was uitstekend gevuld voor de jaarlijkse algemene BOH vergadering. Na een interessante bedrijfspresentatie door Johan Kuipers, directeur van RJ,  was er dan ook veel nieuws te melden.

Na een voorzitterschap van zo'n 13 jaar droeg Gertjan Ardesch de voorzittershamer over aan Peter Wissink (44 jaar). Peter Wissink is financieel directeur van Sesam, gevstigd aan de Sesamstraat in Enschede.

peter wissink 2De overdracht komt op een natuurlijk moment. Nadat Gertjan jarenlang zeer actief betrokken was bij de (bestuurlijke) voorbereiding van de herstructurering van het Havengebied is nu de uitvoeringsfase aan bod.

Peter Wissink zal, samen met  zijn {bestuurs)leden, zich ervoor inzetten dat de belangen van de ondernemers goed behartigt worden en de herstructurering en acquisitie tot wasdom komen.

 

 

 


Peter Wissink

 

ardesch en Van heesWethouder Marijke van Hees dankte Gertjan Ardesch, namens het gemeentebestuur, voor de jarenlange samenwerking.

Het algemeen bestuur van de BOH wordt uitgebreid met Henk Speelman, directeur van Huiskamp Transport.

 

 

 

Tweede hoogtepunt van de avond was de officiele ondertekening van een ruilovereenkomst tussen Huiskamp Transport en de gemeente Enschede.

henk en marijke

Huiskamp verkoopt bedrijfskavels in de Binnenhaven en de Ossenboer aan de gemeente Enschede, de gemeente Enschede verkoopt het terrein van de oude Sanders behangfabriek aan de ir. E.L.C. Schiffstraat aan Huiskamp.

henk en marijke hand

Henk Speelman en Marijke van Hees bekrachtigen de overeenkomst met een ferme handdruk

De oude behangfabriek wordt door Huiskamp gesloopt, zodat hij meer ruimte heeft voor zijn bedrijfsvoering en uitbreiding van activiteiten. Huiskamp gaat ook een kade van 80 meter aanleggen, zodat hij voor de aan- en afvoer van grond en materialen ook gebruik kan maken van het Twentekanaal.

Deze overeenkomst is de eerste van een serie van overeenkomsten die de gemeente op korte termijn verwacht te sluiten met diverse havenondernemers. De herstructurering van bedrijfskavels en de aanleg van nieuwe kades in het Enschedese Havengebied worden zo stapsgewijs gerealiseerd.

zaal luister

Luit Hogenberg, Rien Wilderink en Patrick Heun luisteren geboeid naar het verhaal van Port of Twente.

mark van Onna 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark van Onna (links) presenteert de inzet van Port of Twente om van Twente een logistieke hotspot te maken. De groei van de Rotterdamse haven, vraagt om goede verbindingen met het achterland: over de weg, het spoor én het water. Daar willen Twentse bedrijven en overheden een grote rol in spelen.

TV Enschede heeft een kleine reportage gemaakt. Volg deze link om deze te bekijken.