Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Reconstructie openbare ruimte Binnenhaven in volle gang

De firma NTP is, in opdracht van de gemeente Enschede, gestart met de reconstructie van de openbare ruimte van de Binnenhaven.

Nadat alle kabels en leidingen zijn verlegd, is na de bouwvakvakantie begonnen met de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Een stevige klus waarbij de bedrijven tijdens de werkzaamheden ook bereikbaar mioeten blijven. Omdat er aanweerszijden van de weg wordt gewerkt is de beschikbare ruimte voor het (vracht)verkeer beperkt. De werkzaamheden nemen het hele jaar in beslag. Aan de Binnehaven 102 zetelt de bouwdirectie. Met vragen kan men daar terecht..

2013 0 823 Binnenhaven  2

 2013 0 823 Binnenhaven  4

 2013 0 823 Binnenhaven  6

 

 20110714 Opzet dwarsprofiel Binnenhaven

 Het nieuwe profiel van de Binnenhaven