Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Archief

 .

Nieuwe herkenningspunten voor het Enschedese havengebied

Met het plaatsen van nieuwe meerpalen, als duidelijke herkenningspunten voor het Enschedese havengebied, is de uitvoeringsfase van het project Verbetering Leefkwaliteit Havengebied Enschede gestart. Het  project maakt deel uit van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu van de Provincie Overijssel.

Twents havenbedrijf heeft groeimogelijkheden

De manager van het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente, Gerry Waanders, geeft de actuele stand van zaken over de nauwe samenwerking tussen en groei van de Twentse havens. Een artikel uit dagblad Tubantia van 19 augustus 2015

 

Project Herstructurering havengebied met succes afgerond

De gemeente Enschede heeft het project Herstructurering Havengebied Enschede formeel afgesloten. Er komt nog een afsluitende manifestatie om stil te staan bij de succesvolle afronding van de deelprojecten 'Reconstructie Binnenhaven' en 'Aanleg 500 m2 nieuwe kades'.

Samen met de Belangenvereninging Ondernemers Havengebied en de nieuwe havenmanager Twente, Gerry Waanders, wordt nu een traject uitgestippeld op het terrein van beheer en acquisitie, dat in de komende jaren zal worden uitgevoerd.

Rijkswaterstaat bezig met Laatste voorbereidingen verruiming Twentekanalen fase 2

In haar Nieuwsbrief geeft Rijkswaterstaat de laatste informatie over de verruiming en verdieping van het Twentekanaal, onder meer het deel tussen Delden en Enschede.

Feestelijke afsluiting Herstructurering Havengebied Enschede

Op vrijdag 10 juni vieren de gemeente Enschede en de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH) de succesvolle afronding van het project Herstructurering Havengebied Enschede. Dit project is gestart in 2005.

23 maart 2016 Inloopavond Rijkswaterstaat over verruiming Twentekanaal

Op woensdagavond 23 maart bij De Waarbeek in Hengelo. Tussen 19.00 en 21.00 uur.

Nieuws twentekanalen van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft weer een nieuwe nieuwsbrief uitgegeven. Klik hier voor de pdf versie.

 

Lees de Nieuwsbrief havenzicht, uitgave januari!

De Nieuwsbrief Havenzicht is weer uit. Uitgave januari 2015. Lees hem hier,  op deze website!

Alle partijen gelukkig met nieuwe ontwikkelingen Haven Enschede

Heel tevreden waren alle partners. Over het feit dat, na jaren van voorbereiding, eindelijk de handtekeningen konden worden gezet voor de aanleg van maar liefst 500 strekkende meter aan nieuwe kade in de Enschedese haven. Mogelijk gemaakt door gezamenlijke investeringen van de ondernemers, de gemeente Enschede en de Rijksoverheid.
Bekijk de video voor een toelichting door de diverse betrokkenen waaronder wethouder Marijke Van Hees.

Naast nieuwe kades aanleggen, gaan de ondernemers ook hun bedrijfscomplexen ingrijpend verbeteren. Metaal Recylcing Twente gaat volledig nieuw bouwen, Huiskamp Transport gaat aanzienlijk uitbreiden en een aangekocht pand slopen, Hein Heun pakt de voor- en achterkant van zijn bedrijfsterrein volledig aan. 

Gerry Waanders benoemd als havenmanager. ‘Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen’ is een feit

De wethouders van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem hebben 14 januari jl. het voorstel ‘Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen’ (GHT) getekend. In 2014 werd het plan voor een gemeenschappelijk beheer van de havens aan de Twentekanalen al enthousiast ontvangen door de raden. Het heeft als doel de haventaken verder te professionaliseren en toe te werken naar een gemeenschappelijk havenbedrijf. Tevens is de heer Gerry Waanders benoemd als havenmanager.

< Nieuws |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  volgende >