Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Maandag 15 november starten de kabel- en leldingwerkzaamheden in de Binnenhaven

Op 15 november start de firma Reef, in samenwerking met de firma Hak, met het verleggen van de kabels en leldingen in de Binnenhaven in Enschede. De werkzaamheden worden in nauw overleg met de aanliggende bedrijven uitgevoerd om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden.

In maart 2013 verwacht de gemeente aansluitend te starten met de daadwerkelijke reconstructie van de openbare ruimte van de Binnenhaven. Er komt een volledig nieuwe rijbaan met aan weerszijden ruime stroken, die kunnen worden gebruikt voor parkeren en laden en lossen. Parkeren van auto's, vrachtwagens en containers op de rijbaan is dan niet meer toegestaan.

Hieronder ziet u het nieuwe basisprofiel voor de openbare ruimte van de Binnenhaven

 

20110714 Opzet dwarsprofiel Binnenhaven

 

011Haven 119

 De Binnenhaven in Enschede.