Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Nieuwe kades voor de Enschedese haven

Op dinsdag 11 september, tijdens de Stadsdeelcommissie West, maakte havenwethouder Marijke van Hees bekend dat, mede dankzij de samenwerking met de havenondernemers, er 1100 meter aan nieuwe kades wordt aangelegd.  In het bijzonder aan de noordzijde van de Binnenhaven en aan de ir. ELC Schiffstraat.  
Verder werd bekend gemaakt dat de gemeente in oktober 2012 wil starten met de reconstructie van de openbare ruimte van de Binnenhaven.
2010912 Nieuwe kades voor de Enschedese haven