Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Preventief onderzoek naar objecten in het Twentekanaal

Het onderhoudsbaggerwerk van de haven in Enschede is in volle gang. In opdracht van  Rijkswaterstaat wordt ook een deel van het Twentekanaal, tussen de sluis bij Hengelo en de Lonnekerbrug in Enschede,  uitgebaggerd. Voorafgaand aan deze werkzaamheden gaat het bedrijf Van der Herik een aantal objecten (42 stuks) onderzoeken, die zich bevinden in de waterbodem van het kanaal. De kans dat explosieven worden aangetroffen, wordt door deskundigen gering geacht, maar het is niet onmogelijk. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in week 34.
Bewoners en bedrijven in de omgeving zijn via een brief geinformeerd over de geplande onderzoeken. Lees hier de brief.


 

roeiers in kanaal enschede