Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Versterking van de Enschedese binnenhaven biedt kansen voor ondernemers

Jelle de Waart, student Ruimtelijke ordening en Planologie aan het Saxion te Deventer, heeft van januari - juli 2012 een afstudeeronderzoek gedaan binnen het herstructureringsproject van de Enschedese binnenhaven.

In opdracht van de gemeente Enschede werd een aantal referentieprojecten binnen Nederland onderzocht. Resultaat van het onderzoek is een overzicht van de ontwikkeling van de binnenvaart in Nederland, beschrijving van vergelijkbare binnenhavens en een aantal succesvolle handelingswijzen en randvoorwaarden. De resultaten vormen de basis van de aanbevelingen aan de gemeente voor het versterken van de binnenhaven.  

In zijn artikel leest u de strekking van zijn onderzoeksscriptie. Hierin staan de facetten beschreven die met name voor ondernemers interessant zijn.

Klik kier voor de volledige afstudeerscriptie.