Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Sluis Eefde weer normaal in gebruik

Persbericht Rijkswaterstaat d.d. 26 maart 2012

De werkzaamheden voor het herstel van sluis Eefde zijn met succes afgerond. Inmiddels is Rijkswaterstaat weer begonnen met het schutten van schepen. Het gaat vooral om schepen die vanaf de IJssel het Twentekanaal op willen varen om grondstoffen of goederen af te leveren of te laden. Het gaat om tientallen schepen.

De werkzaamheden voor het herstel van sluis Eefde zijn met succes afgerond. Inmiddels is Rijkswaterstaat weer begonnen met het schutten van schepen. Het gaat vooral om schepen die vanaf de IJssel het Twentekanaal op willen varen om grondstoffen of goederen af te leveren of te laden. Het gaat om tientallen schepen.  

In de nacht van 2 op 3 januari 2012 viel een van de deuren van Sluis Eefde in het Twentekanaal naar beneden. Sluis Eefde was daardoor tijdelijk gestremd voor het scheepvaartverkeer. Vanaf 6 februari 2012 werd de sluisdeur tijdelijk bediend met een grote kraan. De afgelopen week is de sluis weer omgebouwd naar normaal bedrijf.  

Sluis Eefde is de toegangspoort naar het Twentekanaal. Het Twentekanaal is een belangrijke vervoersader van en naar Lochem en Twente. Voor de economische ontwikkeling van de regio Twente is het belangrijk dat schepen in de klasse Va de havens in Hengelo, Enschede en Almelo kunnen bereiken.  

Vorige maand heeft de minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) besloten om een tweede schutkolk bij sluis Eefde aan te leggen. De uitbreiding van de sluizen vermindert de wachttijd voor binnenvaartschippers. Daarnaast vormt een extra sluiskolk een uitwijkmogelijkheid voor het scheepvaartverkeer in het geval van stremmingen.