Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

College verbreedt aanpak herstructurering havengebied

Het Enschedese College wil groei van de havenfunctie

 

In het Enschede havengebied moet - letterlijk - meer ruimte gemaakt worden voor ‘natte bedrijfskavels’. Hiervoor is – als onderdeel van de businesscase - gerichte marketing en acquisitie nodig. Om dit proces goed op te kunnen zetten wordt nu, onder leiding van Luit Hoogenberg, een organisatie ingericht die duidelijk, snel en robuust kan onderhandelen met zittende, nieuwe en potentiële ondernemers in de Enschedese haven. Samen met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en de bedrijven die aangeven in een kade te willen investeren, wordt onderzocht of - samen met de gemeente - een organisatie kan worden opgericht die zorg draagt voor de investering, de exploitatie en het toekomstig beheer en onderhoud (o.a. parkmanagement) van de laad- en loskades.

Hier vindt u de brief die B&W aan de gemeenteraad heeft gestuurd