Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Sluis Eefde weer open

Persbericht Rijkswaterstaat

Nautictrans verlaat als eerste schip het Twentekanaal

 

Rijkswaterstaat heeft vanochtend het eerste schip geschut in sluis Eefde. Daarmee is een einde gekomen aan vijf weken stremming van de sluis. Rijkswaterstaat bedient de sluisdeur aan de IJsselzijde met een tijdelijke hefconstructie. Alle schepen kunnen het kanaal verlaten. Daarnaast kunnen nieuwe schepen het kanaal opvaren om bedrijven in Twente te bevoorraden. De tijdelijke hefconstructie blijft in gebruik tot 17 maart, dan begint Rijkswaterstaat met het herstel van de schade aan de sluis. Vanaf 26 maart is de schade hersteld en de sluis weer normaal in bedrijf. Het eerste schip dat door de sluis vaart, is de Nautictrans. Dit schip bevond zich tijdens de calamiteit op 3 januari in de sluiskolk.

In de nacht van 2 op 3 januari 2012 is de sluisdeur van sluis Eefde aan de Ijsselzijde naar beneden gekomen. Sindsdien lagen 42 schepen in het Twentekanaal. Alle schepen kunnen de komende twee dagen het Twentekanaal verlaten en nieuwe schepen kunnen door de sluis vanaf de IJssel het kanaal weer op varen. Vanaf 26 maart is de schade hersteld en de sluis weer normaal in bedrijf. De duur van het herstel van de schade wordt bepaald door de levertijd van de vier zware, 25-meterlange kettingen, die op maat moeten worden gemaakt. Het definitief herstel van de sluis vindt volgens huidige inzichten plaats van zaterdag 17 maart tot en met zondag 25 maart. Deze periode is in overleg met het bedrijfsleven gekozen. Vanwege de benodigde herstelwerkzaamheden zal de sluis in deze periode buiten gebruik zijn.

 Tijdelijke hefconstructie
De tijdelijke hefconstructie bestaat uit twee onderdelen: een kraan en een portaal met dubbele borging. De sluisdeur wordt omhoog getild door een extra sterke kraan. Daarnaast is om het sluishoofd aan de IJsselzijde een constructie gebouwd, een zogenaamd portaal. Zodra de sluisdeur geheven is, wordt de sluisdeur aan de bovenzijde geborgd door middel van dikke stalen pennen. Mocht er onverhoopt iets met de kraan gebeuren, dan kan de sluisdeur zeker niet naar beneden vallen. Op deze wijze kunnen schepen veilig onder de sluisdeur doorvaren. De verwachting is dat met de tijdelijke hefconstructie zestig tot tachtig procent van de normale schutcapaciteit gehaald kan worden. Daarom gaat Rijkswaterstaat vanaf 6 februari 24 uur per dag, zeven dagen per week schutten.