Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Informatiebericht Stremming Sluis Eefde – 2 februari 2012  

Met dit bericht informeert Rijkswaterstaat schippers en bedrijven, die voor vervoer afhankelijk zijn van het Twentekanaal, en andere betrokkenen over de gevolgen en voortgang rond de stremming van Sluis Eefde.

 

Exacte tijdstip start schutten op 6 februari nog niet bekend

Het afbouwen van het portaal inclusief hydraulische borging en het uitlijnen en testen van de tijdelijke hefconstructie vergt de nodige tijd. Het kan mee-, maar ook tegenzitten. Daarom kan nog niet bepaald worden hoe laat precies op maandag 6 februari a.s. begonnen kan worden met schutten. In de loop van zondag 5 februari is dat waarschijnlijk wèl bekend. Schippers en bedrijven worden die dag zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Website www.portoftwente.com

Alle schepen kunnen vanaf 6 februari binnen twee dagen het kanaal verlaten en evenveel nieuwe zullen het kanaal opvaren om bedrijven te bevoorraden. Op initiatief van Container Terminal Twente is een speciale website gebouwd om aan- en afvoer van goederen en grondstoffen optimaal af te stemmen: www.portoftwente.com. Via de website kan lading worden aangemeld. De sluismeester krijgt dankzij de website een goed overzicht van de schepen die in aantocht zijn en kan zo de beschikbare schutcapaciteit maximaal benutten.

Vorst geeft geen onoverkomelijke problemen
De strenge vorst van de afgelopen dagen geeft geen onoverkomelijke problemen. De kou maakt de werkzaamheden wel zwaarder voor de werklieden. Desondanks ligt de bouw van de tijdelijke hefconstructie op planning. Er worden maatregelen getroffen om zo goed mogelijk door te kunnen werken. Rijkswaterstaat gaat ijsvorming in de sluiskolk en op het Twentekanaal tegen door water te spuien, waardoor het water in beweging blijft en niet bevriest. Ook schakelt Rijkswaterstaat de installaties voor ijsbestrijding in, die luchtbellen in het water blazen bij de sluisdeuren. Zo kunnen de sluisdeuren niet vastvriezen.

Ook als het langer blijft vriezen, worden geen problemen verwacht met het schutten, mits het niet extreem koud wordt. De hefcapaciteit van de kraan is ruim voldoende om door te kunnen werken bij ijsvorming aan de sluisdeur. Rijkswaterstaat heeft –zoals gemeld- een ijsbreker naar het Twentekanaal gestuurd, voor het geval de strenge vorst blijft aanhouden. Schepen kunnen in overleg met de sluismeester van Sluis Eefde gaan laden of vanaf 6 februari a.s. in de vastgestelde volgorde gaan schutten.


Ombouw voor herstel Sluis Eefde vanaf 17 maart

De ombouw van Sluis Eefde naar de normale situatie begint op zaterdag 17 maart a.s vanaf 00.00 uur. Vanaf dat moment is de sluis ruim een week buiten gebruik. Uiterlijk zondag 25 maart om 24.00 uur moeten de werkzaamheden afgerond zijn. We starten op zaterdag omdat bedrijven en verladers Rijkswaterstaat gevraagd hebben zoveel mogelijk in de weekenden te werken. Tot 17 maart blijft de tijdelijke schutvoorziening in bedrijf. Deze heeft voldoende capaciteit om tot het moment van stremming alle schepen te schutten. De logistieke problemen blijven zo beperkt. Vanaf maandag 26 maart a.s. is Sluis Eefde volgens planning weer normaal in bedrijf. 

Hebt u vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten via stremmingsluiseefde@rws.nl 

foto kraan