Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Baggerwerkzaamheden en grondonderzoeken haven Enschede noodgedwongen uitgesteld

Als gevolg van de problemen met de sluis in Eefde kunnen het baggerschip en het sondeer/boor ponton de haven van Enschede op dit moment niet bereiken.

De voor nu geplande baggerwerkzaamheden in de Enschedese haven zijn tot nader orde opgeschort. Datzelfde geldt voor de uitgebreide grondonderzoeken die voor deze maand waren gepland ter voorbereiding op de aanleg van nieuwe kades op diverse locaties in de Enschedese haven. Voor de grondonderzoeken wordt gebruik gemaakt van een ponton met een sondeertoren en een boortoren, dat door een sleepboot naar de verschillende locaties wordt gebracht. Omdat de schepen nu niet door de sluis bij Eefde kunnen, is de start van die werkzaamheden ook uitgesteld.

011Haven 055
Grondonderzoeken voor nieuwe kades
In de afgelopen periode heeft de gemeente Enschede, in nauw overleg met betrokken ondernemers en de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH), locaties vastgesteld waar nu en in de toekomst mogelijk nieuwe kades worden aangelegd. Om het bestek te kunnen opstellen en de exacte kosten te kunnen bepalen is intensief onderzoek van de bodem ter plekke noodzakelijk.

sondeer ponton

Zolang er geen duidelijkheid is over de termijn waarop de problemen met de sluis in Eefde zijn opgelost, is ook de duur van de vertraging van de werkzaamheden onbekend.