Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Twentse binnenhavengemeenten intensiveren samenwerking

De Twentse binnenhaven gemeenten Hengelo, Almelo, Enschede en Hof van Twente gaan met Rijkswaterstaat en Regio Twente, samenwerken bij beheer en de ontwikkeling van de Twentse binnenhavens. Op vrijdag 2 december hebben deze partijen bij de Container Terminal Twente in Hengelo de onderlinge samenwerking in een convenant bevestigd. De Twentse binnenhavens vormen samen één van de grootste binnenhavens van Nederland. Door samen te werken willen de partijen het vervoer over water stimuleren.

Met de samenwerking wil Twente de bereikbaarheid van de economische centra via het water bevorderen. De binnenhavens zijn belangrijke knooppunten in de regionale economische structuur. Ook dragen de binnenhavens bij aan de leefbaarheid van de regio doordat meer vervoer over water mogelijk wordt. Wethouder Jan Bron van Hengelo, voorzitter van het bestuurlijk havenoverleg, over het belang van de samenwerking: “Een voorwaarde voor het benutten van de mogelijkheden die de binnenhavens bieden is een gezamenlijke aanpak. Door de Twentse binnenhavens als één gezamenlijke binnenhaven te zien, zijn we als Twente nog beter in staat om het vervoer over water te stimuleren en Twente als logistiek centrum op de kaart te zetten.”

 

Achterlandverbinding met Rotterdam

Tijdens de bijeenkomst bleek het belang van samenwerking tussen de binnenhavengemeenten. Het Havenbedrijf Rotterdam benadrukte de waarde van Twente als achterlandverbinding voor de Rotterdamse haven, vooral met de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Onderwerpen waar de Twentse partijen samen met Rijkswaterstaat mee aan de slag willen zijn het opstellen van een regionale haven(geld)verordening, een gezamenlijke scheepsregistratie, het uitbreiding van het servicenetwerk voor de binnenvaart en kijken naar de mogelijkheden voor gemeenschappelijke aanbesteding. Vervolgens is het ook de bedoeling dat gezamenlijk wordt gewerkt aan het stimuleren van vervoer over water door gericht acquisitie van ladingstromen en het faciliteren van goederenoverslag, en het door het profileren van Twente als aantrekkelijk binnenvaartknooppunt door gezamenlijke promotie en lobby