Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Ruim 90 mensen geven hun mening over de leefkwaliteit van het havengebied

Ruim 90 medewerkers gaven op woensdag 23 november jl. hun mening aan Bureau DHV over de leefkwaliteit op het bedrijventerrein Havengebied.

DHV hield een enquete onder medewerkers van bedrijven uit het Havengebied. Doel van de enquete was de mening te peilen van medewerkers over hoe zij het Havengebied als werkomgeving ervaren. Wat bevalt goed en slecht?  Wat kan er verbeterd worden? In de komende weken neemt DHV ook nog interviews af.

PB230067

Aanleiding is het beleid van de Provincie Overijssel om de leefkwaiteit op bedrijventerreinen te verbeteren. Mede op basis van de input van medewerkers kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.

 

PB230069