Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Aangepast profiel openbare ruimte Binnenhaven gepresenteerd

Op donderdag 14 juli 2011 presenteerden de gemeente Enschede en de BOH het aangepaste profiel voor de openbare ruimte van de Binnenhaven aan de betrokken ondernemers. Het profiel van de openbare ruimte werd aangepast, nadat uit overleg met ondernemers was gebleken dat het eerste voorstel te complex en te ingrijpend was. Het nieuwe profiel wordt door het overgrote deel van de ondernemers als 'veel praktischer' beschouwd. De Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH) stemde eerder al in met het nieuwe profiel.

Het nieuwe profiel kenmerkt zich door:
1. een rijbaan van 7 meter breed
2. met aan weerszijden een 2 meter brede robuuste groenstrook (haag + bomen afgeschermd door robuuste betonnen banden)
3. en daarnaast aan weerszijden een 'gebruiksruimte' van 3 meter breed waar de noodzakelijke kabels en leidingen onder liggen.

P1050189

De gebruiksruimte kan door de ondernemers worden benut, bijvoorbeeld voor parkeren, op basis van een overeenkomst met de gemeente.  Willen ondernemers geen gebruik maken van de gebruiksruimte, dan wordt deze ter plekke door de gemeente 'groen' ingericht.

Hier vindt u de volledige tekening van het profiel van de openbare ruimte van de Binnenhaven. De inritten naar de bedrijven zijn hier nog niet ingetekend. Hierover overlegt de gemeente met de individuele ondernemers. 

 

P1050187

 

P1050195

Ingenieur Jaap Batenburg geeft een toelichting op het profiel

P1050194

 

P1050196

 

P1050182