Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

14 juli 2011: Presentatie aangepast basisprofiel openbare ruimte Binnenhaven

Om 17:30 uur start de bijeenkomst. Einde rond 19:00 uur.
Locatie: Spinnerij Oosterveld (the Lounge), Rigtersbleek-Zandvoort 10 te Enschede.

Op 17 februari jl. heeft een informatiebijeenkomst over de herstructurering van de Binnenhaven plaatsgevonden. De opkomst was groot.
Tijdens de bijeenkomst zijn de (financiële) uitgangspunten toegelicht van de herstructurering van de Binnenhaven. Er is ingegaan op de verschillende onderdelen die bij deze herstructurering meespelen, zoals de aanleg (en het gebruik) van kades, de inrichting en het gebruik van de nieuwe openbare ruimte en de herstructurering van de private bedrijfskavels.

P1050189

Namens de BOH leidt Henk Hilbolling de presentatie van het nieuwe profiel in.

 

Aangepast ontwerp openbare ruimte Binnenhaven
Op basis van de reacties op deze avond en de daaropvolgende individuele gesprekken met ondernemers c.q. eigenaren aan de Binnenhaven, is besloten om het voorlopige ontwerp voor de openbare ruimte aan te passen. Het aangepaste ontwerp is eenvoudiger uit te voeren en blijft tegelijkertijd voldoen aan de gewenste kwaliteit en uitstraling voor de Binnenhaven.

Om zo snel mogelijk tot uitvoering te komen willen we de betrokkenen nog voor de zomervakantie informeren en de laatste afstemming zoeken om tot een definitief profiel (dit betreft de ligging van de weg zelf, inclusief naastgelegen openbare ruimte en de keerlussen) te komen.

Na deze avond vindt nog nadere detaillering plaats over de locaties van de inritten (individuele afstemming met ondernemers/eigenaren) en over overige objecten in de openbare ruimte (zoals verlichting).

binnenhaven

De openbare ruimte van de Binnenhaven wordt aangepast .

Programma bijeenklomst 14 juli
- Welkom door projectmanager Rien Wilderink, Gemeente Enschede
- Toelichting onderwerp informatiebijeenkomst, door Henk Hilbolling, Belangenvereniging Ondernemers Havengebied
- Presentatie aangepast ontwerp openbare ruimte Binnenhaven, door Jaap Batenburg, Gemeente Enschede
- Individuele toelichtingen aan bezoekers over het aangepaste ontwerp op de informatiemarkt


Meld u s.v.p. aan via e- mail
Wij stellen het op prijs dat u op 14 juli aanwezig bent. Wilt u zich aanmelden, liefst vóór 11 juli, bij Jorien Hamstra. Graag uw naam, naam bedrijf, adres en aantal aanwezigen mailen naar j.hamstra@enschede.nl. of faxen naar (053) 481 58 20.