Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Start uitvoering herstructurering Binnenhaven e.o.

Op donderdag 17 februari 2011 zitten ondernemers en grondeigenaren van de Binnenhaven, wethouder Marijke van Hees en betrokken projectmedewerkers bij elkaar om een start te maken met de uitvoering van het herstructureringsproject. Locatie van de bijeenkomst 'Werken aan de Binnenhaven' is Spinnerij Oosterveld.

Op 13 december 2010 heeft de Gemeenteraad besloten om € 25,2 miljoen beschikbaar te stellen voor de herstructurering van de Binnenhaven en omgeving. Randvoorwaarde hierbij is dat ook ondernemers stevig gaan investeren.

De uitvoering van de herstructureringswerkzaamheden start dit jaar. Ondernemers en gemeente maken nu afspraken over de aanleg (en gebruik) van kades, over de inrichting en het gebruik van de nieuwe openbare ruimte en over de herstructurering van private bedrijfskavels. De uitgangspunten en randvoorwaarden worden op de bijeenkomst van 17 februari toegelicht.

Binnenhaven web

De Binnenhaven, een landtong in het Enschedese havenbied

Programma Bijeenkomst 'Werken aan de Binnenhaven'

  1. Welkom door projectmanager Rien Wilderink
  2. Korte presentatie Belangenvereniging Ondernemers Havengebied, door Gertjan Ardesch (vz)
  3. Toelichting door wethouder Marijke van Hees
  4. Het plan van aanpak Herstructurering Binnenhaven:


3a    Aanleg en herstel van kades en oevers, baggeren van de haven (door Wouter Schik en Martijn Wiefferink)
3b   Herinrichting van de openbare ruimte (door Kees Lems en Huib Rietveld)
3c    Herinrichting van de private bedrijfskavels in relatie tot de openbare ruimte en kades. De systematiek van dealkaarten (door Rien Wilderink en Wilfried Lotgerink)

  1. Afsluiting en toelichting op de informatiemarkt met gelegenheid tot stellen van vragen over de verschillende onderwerpen.

 

Ballonfoto binnenhaven-gemaakt door D

De Binnenhaven ligt tussen de twee havenarmen