Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Gemeenteraad geeft groen licht voor de herstructurering van de Binnenhaven en omgeving in Enschede

25,18 miljoen euro voor de realisatie van de volgende fase van de herstructurering van de Binnenhaven en omgeving voor het aanleggen van de openbare ruimte., laad- en loskades, baggeren, herontwikkeling van bedrijfsgronden en aankoop van percelen.

  Raadsvoorstel Aanvraag uitvoeringskrediet Herstructurering Binnenhaven e.o.