Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Ondernemers en overheid investeren fors in Enschedese haven, november 2010

Burgemeester en wethouders willen beginnen met de uitvoering van de volledige herstructurering van de Binnenhaven in Enschede, de landtong die ligt tussen de twee havenarmen.  De openbare ruimte in de Binnenhaven wordt volledig vernieuwd, laad- en loskades worden gerepareerd en uitgebreid, de havenarmen worden uitgebaggerd en diverse bestaande bedrijfskavels worden herontwikkeld. Het college vraagt de gemeenteraad nu het benodigde uitvoeringskrediet definitief beschikbaar te stellen.

In totaal wordt de komende jaren rond de 47 miljoen euro geïnvesteerd in het havengebied: één van de belangrijkste bedrijventerreinen van Enschede. Circa 17 miljoen euro komt van ondernemers en acht miljoen euro van de gemeente Enschede. Het resterende bedrag komt uit subsidiegelden van de Europese Unie, Rijksoverheid, Provincie Overijssel en Regio Twente.  

Gertjan Ardesch, voorzitter van de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH): “we zijn heel blij dat na een lange en intensieve voorbereiding nu eindelijk kan worden begonnen met de renovatie van de Binnenhaven, het uitbaggeren van de haven en het herstellen en uitbreiden van kades. Daardoor kunnen diverse havenondernemers hun bedrijfsactiviteiten uitbreiden en de noodzakelijke investeringen in hun bedrijf doen. De herstructurering van de Binnenhaven is enorme impuls voor het héle havengebied. Het levert meer kwaliteit, een hogere omzet en veel nieuwe arbeidsplaatsen op.”

 ardeschwilderink web

Gertjan Ardesch (voorzitter BOH) en Rien Wilderink (projectmanager gemeente Enschede).

 

Ondernemers en de gemeente Enschede werken al jaren intensief samen met als doel om de investeringen in privé bedrijfskavels concreet te maken, het gebruik van de beschikbare ruimte te verbeteren en om een betere en functionele openbare ruimte te maken. De havengebonden bedrijvigheid wordt zo sterk gestimuleerd en de kansen worden benut om de Binnenhaven te verduurzamen. Minimaal resultaat van de gezamenlijke inspanningen is een sterke verhoging (+ 70%: van 500.000 naar 800.000 ton) van de hoeveelheid goederen die in de Binnenhaven wordt overgeslagen, een duurzame ontwikkeling van het gebied én behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid met minimaal 300 arbeidsplaatsen.

 

In september 2005 is door de gemeenteraad het Masterplan Havengebied Enschede vastgesteld. Op basis hiervan wordt sinds 2005 projectgewijs de herstructurering per deelgebied uitgevoerd. Nu is de Binnenhaven en omgeving aan de beurt.

Het ruimtegebruik in de Binnenhaven is op dit moment niet efficiënt. De openbare ruimte is sterk verouderd. En door achterstallig onderhoud wat betreft baggeren en oevervoorzieningen èn de beperkte aanwezigheid van kades, vinden slechts in beperkte mate watergebonden bedrijfsactiviteiten plaats.

In het Enschedese havengebied zijn circa 340 bedrijven gevestigd en werken rond de 6000 mensen. Het havengebied is een geschikte vestigingsplaats voor bedrijven uit de hogere milieucategorieën en watergebonden bedrijven.  Daarmee is het havengebied een van de belangrijkste bedrijventerreinen van Enschede.

Links, onder de knop Nieuwsbrief en documentatie, vindt u de map met het volledige raadsvoorstel en de bijlagen.