Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Planstudie Rijkswaterstaat naar verruiming en verdieping Twentekanalen fase 2

Verruiming Twentekanalen / Uitbreiding Sluis Eefde

 

 

Ruim baan voor scheepvaart en natuur

 

Het Twentekanaal is een belangrijke vervoersader van en naar Twente. Om dit zo te houden, moet een aantal knelpunten opgelost worden. Voor de economische ontwikkeling van de regio

Twente is het belangrijk dat grotere schepen de havens in Hengelo, Enschede en Almelo kunnen bereiken. Daarnaast moet er een oplossing worden gevonden voor de te lange wachttijden voor schepen bij Sluis Eefde, de belangrijkste toegang tot het kanaal.

Rijkswaterstaat is beheerder van het Twentekanaal en onderzoekt in een planstudie varianten en hun effecten voor:

• de verruiming van het oostelijk deel van de Twentekanalen (Fase 2);

• de bouw van een tweede kolk bij Sluis Eefde.

Door de bouw van een tweede kolk en het verruimen van het kanaal blijft het goederenvervoer over water een milieuvriendelijk en financieel aantrekkelijk alternatief voor vervoer over de weg.

In fase 1 is het Twentekanaal tussen de sluizen Eefde en Delden verruimd.

In fase 2 wordt het kanaal tussen sluis Delden en de havens van Enschede en de zijtak naar Almelo verruimd. Op de meeste plekken wordt het kanaal niet breder, maar alleen dieper. Na de werkzaanheden van fase 2 is het hele Twentekanaal bevaarbaar voor klasse Va schepen (110 bij 11,4 meter). Zo kunnen grotere schepen de havens en bedrijven in Twente bereiken. Dit is goed voor de Twentse economie en de schippers. De kosten per ton lading of per container worden namelijk lager. Het is ook goed voor het milieu, want het aantal schepen vermindert en zo ook de uitstoot van schadelijke gassen.