Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Reconstructie Auke Vleerstraat start in april

Door de gemeente Enschede wordt de komende jaren gewerkt aan de upgrading en verdubbeling van de Auke Vleerstraat. De start van de uitvoering van de eerste fase is in april gepland.

Door de gemeente Enschede wordt de komende jaren gewerkt aan de upgrading en verdubbeling van de Auke Vleerstraat. De verdubbeling van de Auke Vleerstraat versterkt de economische en ruimtelijke structuur in Enschede-West. Bovendien levert een bredere Auke Vleerstraat een herkenbare route en de benodigde extra verkeerscapaciteit op.

Het project wordt in fases uitgevoerd. In fase 1, die eind maart start, wordt de Auke Vleerstraat verdubbeld vanaf de aansluiting Westerval/Afinkstraat tot aan de Ir. Hanlostraat. Daarnaast komt er een fietsbrug over de Auke Vleerstraat die de Hendrik ter Kuilestraat verbindt met de Windmolenweg en wordt een derde ontsluitingsweg aangelegd van de Auke Vleerstraat richting de Kanaalzone (Grolsch Veste, Go Planet Parc, IJsbaan Twente).

 

Werkzaamheden starten in april


We gaan ervan uit dat de aannemer (Van Gelder) in april 2010 start met het werk. In eerste instantie gaat het om werkzaamheden aan de parallel- en omliggende wegen, zoals de Twekkelerbeekweg. Daaraan voorafgaand worden, waar nodig, bomen langs de Auke Vleerstraat verplaatst en gekapt. Vanaf juni 2010 begint het werk aan de rijbanen van de Auke Vleerstraat zelf. De verwachting is dat de werkzaamheden van fase 1 dit jaar zijn afgerond.

 

Omleiding


Tijdens de werkzaamheden blijft de Auke Vleerstraat zoveel mogelijk in één richting open voor verkeer: staduitwaarts van de Universiteit Twente richting de snelweg A35 (Noord-Zuid). Verkeer dat stadinwaarts wil, richting universiteit (Zuid-Noord), wordt omgeleid via de Hendrik ter Kuilestraat en de Twekkeler-Es.

 

Informatieavond op 22 maart 2010

De werkzaamheden en de noodzakelijke omleidingroutes worden periodiek besproken met de diverse ondernemers- en bewonersverenigingen, zoals de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH). Wilt u zich persoonlijk op de hoogte stellen? Dan kunt u op maandag 22 maart aanstaande terecht op de Informatieavond voor omwonenden, ondernemers en belangstellenden. Locatie is conferentiehotel Drienerburght op de campus van de Universiteit Twente. De informatieavond begint om 19.30 uur.

Meer informatie over project Reconstructie Auke Vleerstraat vindt u op de website www.enschede.nl/aukevleerstraat.