Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Rijkswaterstaat renoveert sluiscomplexen Twentekanaal

 

Persbericht Rijkswaterstaat d.d. 9 maart 2010

In de maanden maart tot en met juni 2010 voert Rijkswaterstaat grootschalige renovaties uit aan de sluiscomplexen in het Twentekanaal. Het gaat om de sluizen bij Eefde, Delden en Hengelo. Dit betekent dat gedurende 6 weekenden het scheepvaartverkeer gestremd zal zijn.

  

In de maanden maart tot en met juni voert Rijkswaterstaat grootschalige renovaties uit aan de sluiscomplexen in het Twentekanaal. Het gaat om de sluizen bij Eefde, Delden en Hengelo. Dit betekent dat gedurende 6 weekenden het scheepvaartverkeer gestremd zal zijn.

 

Overleg

Vorig jaar bleek tijdens inspecties dat de lagers in de tandwielkasten in de sluiscomplexen aan het eind van hun levensduur zijn. De tandwielkasten zorgen ervoor dat de sluis geopend en gesloten kan worden. Vernieuwing is noodzakelijk. Omdat dit werk erg omvangrijk is en zal leiden tot zes weekenden stremming, is Rijkswaterstaat vorig jaar met belanghebbenden in overleg gegaan. Daarom is in juni 2009 een bijeenkomst gehouden voor alle bedrijven langs het Twentekanaal. Tijdens deze bijeenkomst heeft Rijkswaterstaat uitgelegd wat de bedoeling van het werk was en hebben de bedrijven ideeën en suggesties gegeven om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De informatie uit deze avond is door Rijkswaterstaat gebruikt tijdens de aanbesteding.

 

Uitvoering

Inmiddels is het zover dat het werk uitgevoerd kan gaan worden. In onderstaand overzicht is te zien in welke weekenden gewerkt gaat worden. De bedrijven en omwonenden langs het Twentekanaal zijn allemaal ingelicht. Bedrijven worden tijdens het werk per mail of sms geïnformeerd wanneer het werk onverwacht korter of langer duurt.

 

Aard van het werk

Het werk bestaat zoals gezegd uit het vervangen van de lagers in de tandwielkasten. Hiervoor wordt het dak bij iedere sluis gelicht, waarna de tandwielkasten met een kraan uit de sluis getild worden. Vervolgens worden ze naar de fabriek vervoerd waar ze gereviseerd worden. Aan het eind van elk weekend worden de kasten weer op dezelfde manier terug geplaatst. In Hengelo worden daarnaast nog enkele cilinders vervangen en worden de sluiskolk en de sluisdeuren geïnspecteerd. Hiervoor wordt de sluis droog gezet. Voor omwonenden zal de overlast beperkt blijven tot wat extra vrachtverkeer en mogelijk enige geluidsoverlast.

 

Overzicht

In onderstaand overzicht is te zien wanneer gewerkt wordt.

 

Stremmingsweekenden ‘Revisie deuraandrijvingen sluizen Twentekanaal’.

Datum

Sluiscomplex

Tijdstip

26 t/m 30 maart 2010

Hengelo

Vr. 18.00 uur – Di. 18.00 uur

16 t/m 19 april 2010

Delden

Vr. 18.00 uur – Ma. 06.00 uur

07 t/m 10 mei 2010

Eefde

Vr. 18.00 uur – Ma. 06.00 uur

28 t/m 31 mei 2010

Eefde

Vr. 18.00 uur – Ma. 06.00 uur

11 t/m 14 juni 2010

Hengelo

Vr. 18.00 uur – Ma. 06.00 uur

25 t/m 28 juni 2010

Eefde

Vr. 18.00 uur – Ma. 06.00 uur