Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Gemeente start met onderhoudswerkzaamheden aan de Enschedese haven

Vrijdag 22 januari 2010

 

Komende maandag starten de mensen van Onderhoud Enschede met het uitvoeren van (achterstallig) onderhoud aan de Enschedese haven. Vanaf de brug Auke Vleerstraat worden de bomen en struiken op de oevers gekapt en wordt overig klein struikgewas gemaaid.

De werkzaamheden zijn heel hard nodig, omdat de begroeiing de bestaande oeverbescherming beschadigt. Na de eerste opschoonactie wordt een technische inspectie van de oevers uitgevoerd. Op basis daarvan wordt een uitgebreid herstelplan voor de kades en oevers opgesteld. De werkzaamheden worden deels vanaf de wal en deels vanaf een ponton uitgevoerd.

 

In oktober 2008 heeft de Enschedese gemeenteraad EUR 3,8 miljoen beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de haven. Na een intensieve voorbereiding wordt nu gestart met de daadwerkelijke werkzaamheden. Met de betrokken bedrijven heeft Onderhoud Enschede contact gehad in verband met toegang tot de oevers via de bedrijfspercelen. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de verkeersdoorstroming en zullen circa twee maanden duren.

 

E is erg veel achterstallig onderhoud aan kade- en oevervoorzieningen in de haven van Enschede. Ook moet de haven gebaggerd worden om te voorkomen dat schepen op termijn niet meer binnen kunnen komen. De kades/oevers verkeren over het algemeen in een slechte conditie, waardoor op diverse plaatsen kans op inzakking aanwezig is. Vooral in de buurt van bebouwing kan dit ernstige gevolgen hebben. De kades aan de zuidelijke en noordelijke havenarm ogen rommelig en de bestaande oevervoorzieningen zijn grotendeels niet geschikt voor het laden en lossen van schepen. Ondernemers hebben al aangegeven meer behoefte te hebben aan locaties voor havengerelateerde bedrijvigheid. Activiteiten gericht op de aanleg van kades aan weerzijden van de haven geven een eerste invulling aan deze behoefte.

 

De onderhoudswerkzaamheden aan de haven maken deel uit van het langjarige project dat moet leiden tot een volledige herstructurering van het Enschedese havengebied. Daarbij is er dan meer ruimte en zijn er meer voorzieningen voor watergebonden bedrijven. Bovendien zorgt de herstructurering voor een stevige kwaliteitsimpuls van het havengebied als bedrijventerrein. Meer informatie over het project: www.havenzicht.enschede.nl