Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Regio Twente krijgt € 8,3 mln. voor het verbeteren van de binnenhavens

30 november 2009 -

Regio Twente ontvangt € 8,3 mln. van het Rijk voor de verbetering en doorontwikkeling van de binnenhavens. Dit heeft staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat op 30 november 2009 bekendgemaakt tijdens haar werkbezoek aan Twente. De staatssecretaris bezocht de Combi Terminal Twente (CTT) in Hengelo.

Het bedrag wordt besteed aan de aanleg van een openbare kade bij het XL-Businesspark in Almelo, de realisatie van een openbare kade met terrein aan het Twentekanaal in de gemeente Hengelo als onderdeel van Hart van Zuid en de aanleg van een openbare kade met terrein bij de Combi Terminal Twente in Hengelo.

De regionale partijen in Twente investeren zelf ook € 8,3 mln. in deze binnenhavenprojecten.

De bijdrage van het Rijk wordt verleend in het kader van de gehonoreerde quick win voorstellen tweede tranche binnenhavens. In 2008 heeft Twente al € 3,9 mln. ontvangen voor de verbetering van de binnenhavens in het kader van de quick win voorstellen eerste tranche binnenhavens. Staatssecretaris Huizinga “Binnenhavens zijn niet alleen belangrijk voor de regionale economie. Zij zijn ook onmisbare schakels voor Nederland als land van transport en logistiek.” Binnen de logistieke sector is de binnenvaart belangrijk: 30 procent van het goederenvervoer in Nederland gebeurt per schip”. De staatssecretaris wil juist nu blijven investeren in de binnenvaart. Als de economie weer aantrekt, moet de sector klaar zijn voor de toekomst.

SC Huizinga web

Jeroen Goudt, portefeuillehouder mobiliteit van Regio Twente, schetste het grote belang van het goederenvervoer over water voor Twente. De Twentse bestuurders Jan Bron, wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Hengelo, Thijs Bennink, voorzitter van  de stichting Container Terminal Hengelo en Job Klaasen, gedeputeerde van Overijssel en lid van het algemeen bestuur van XL Businesspark Twente gaven een toelichting op de drie binnenhavenprojecten in Twente. Job Klaassen ging tevens nog in op de projecten in West-Overijssel die quick win gelden hebben gekregen.

Tijdens het werkbezoek bezocht staatsecretaris Huizinga de openbare kade van de CTT die verlengd wordt met geld uit de eerste tranche quick win gelden.

 

Goederenvervoer over water

De binnenhavens zijn belangrijke onderdelen van de regionale economische structuur van Twente. Twente speelt een bovenregionale rol in het ontwikkelen van een netwerk van binnenhavens in Oost-Nederland. Met het verbeteren van de binnenhavens wil Regio Twente het goederenvervoer over water stimuleren. Daarmee wordt de bereikbaarheid van de economische centra en de leefbaarheid in Twente verbeterd.