Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Rijkswaterstaat aan de slag met verruiming Twentekanalen. Trajecten Sluis Delden-Enschede en zijtak Almelo

Rijkswaterstaat gaat aan de slag met de planstudie naar de verruiming van de Twentekanalen. Het betreft het deel van het kanaal tussen sluis Delden en Enschede enerzijds en het zijkanaal naar Almelo anderzijds. Door verruiming van het kanaal kunnen grotere en zwaarder beladen schepen de bedrijven in Twente bereiken. De afgelopen jaren deed Rijkswaterstaat onderzoek naar de knelpunten van de Twentekanalen en de wijze waarop deze knelpunten opgelost kunnen worden.

 

Persbericht Rijkswaterstaat d.d. 18 november 2009
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rijkswaterstaat gaat de komende twee jaar onderzoeken op welke manier het Twentekanaal verruimd kan worden en welke consequenties dat heeft voor de omgeving,“ aldus projectmanager Arnoud van der Valk van Rijkswaterstaat. “We luisteren naar de wensen van de omgeving en vaarweggebruikers en passen onze plannen daar zoveel mogelijk op aan.”

Knelpunten in kaart
In de afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat de knelpunten van de Twentekanalen in kaart gebracht. Zo is vastgesteld dat de Twentekanalen te weinig ruimte bieden voor de hoeveelheid schepen die er gebruik van willen maken. Dit aantal neemt nog altijd toe, vooral vanwege de economische groei in de regio Twente. Hierdoor zijn steeds meer transporten nodig om de bedrijven in de regio te bedienen. Een verruiming van de kanalen draagt bij aan de economische ontwikkelingen in Twente.

Verschillende varianten
Het is de bedoeling dat het hele kanaal uiteindelijk bevaarbaar is voor schepen met een lengte van 110 meter en een breedte van 11,40 m. Tijdens de planstudie werkt Rijkswaterstaat een aantal verschillende varianten uit en vergelijkt deze met elkaar. Daarbij worden kosten, baten en de effecten voor de omgeving tegen elkaar afgewogen. Dit onderzoek wordt gecombineerd met het onderzoek naar de bouw van een tweede kolk bij Sluis Eefde. De planstudie resulteert uiteindelijk in een projectnota. Op basis daarvan besluit de staatssecretaris of en op welke manier de Twentekanalen verder verruimd worden. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2013.

Eerste fase verruiming Twentekanalen
In 2001 maakte Rijkswaterstaat een start met de verruiming van de Twentekanalen. Het deel tussen Sluis Eefde en Sluis Delden werd toen aangepakt. Deze werkzaamheden worden binnenkort afgerond.