Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Extra geld voor baggeren en onderhoud van de haven

De Enschedese gemeenteraad heeft op 9 november jl. de begroting voor 2010 vastgesteld. Onderdeel daarvan is het beschikbaar stellen van een extra bedrag van ruim 1 miljoen euro om daarmee de noodzakelijke baggerwerkzaamheden en herstel van oevers en kades te kunnen bekostigen. De werkzaamheden staan gepland voor 2010

De gemeenteraad erkende het grote belang van het Enschedese havengebied voor de Enschedese economie en werkgelegenheid.  Daarmee gaf ze extra steun aan de lopende herstructurering van het havengebied. Een goed signaal voor zittende en nieuwe ondernemers. Investeren in het Enschedese havengebied heeft de toekomst!