Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Staatssecretaris Huizinga: 50 miljoen euro extra voor binnenhavens

24 juni 2009

De Staatssecretaris van V&W, mevrouw Tineke Huizinga, heeft in de onlangs gehouden vergadering van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens laten weten, dat zij € 50 miljoen extra ter beschikking stelt voor de ontwikkeling van Binnenhavens. Deze toezegging vindt plaats in het kader van de zogenaamde “quick wins regeling”, die beoogt de binnenhavens te versterken en te revitaliseren. Met het bedrag wil zij de binnenvaartsector versterken en revitaliseren. Binnenhavens spelen een zeer belangrijke rol als knooppunt voor de regionale economie en hebben een grote concentratie van logistiek en industrie, aldus Huizinga. Met deze extra toezegging, bovenop een bedrag van € 62 miljoen, geeft de regering aan dat het haar ernst is om de logistiek te verduurzamen en gereed te maken voor de toekomst.