Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Meer ‘vaart’ in goederenvervoer Twente

Datum 11-5-2009

De binnenvaart van en via Twente kan de komende tien jaar tot 50 procent groeien, evenals de goederenoverslag vanuit Duitsland richting Rotterdam. Door verscheping van goederen die nu nog over de weg getransporteerd worden, kan een bijdrage worden geleverd aan de bereikbaarheid van de regio.
http://www.verkeerskunde.nl/moxie/actueel/nieuws/meer-vaart-in-goederenver.shtml

Het Twentekanaal - van sluis Eefde ten noorden van Zutphen via Lochem, Delden en Hengelo naar Enschede - biedt met aanleg van nieuwe openbare kades en verlenging van de bestaande, nog grote potentie, zo leert de ‘Binnenhavenvisie’ die de 14 gemeenten in deze regio vorig jaar samen opstelden. Voor de verschillende Twentse projecten heeft staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat 3,9 miljoen euro beschikbaar gesteld. ‘De containeroverslag zal de komende vier à vijf jaar nog een explosieve groei doormaken’, licht beleidsadviseur mobiliteit Arno Timmerhuis van de regio toe. Speerpunt is de containerterminal Hengelo waar met de komst van een tweede kraan nu verlenging van de kade aan de orde is. Dit deelproject start dit jaar en biedt een verdubbeling van de overslagcapaciteit.
In totaal wordt nu in Twente bij watertransport 5,5 miljoen ton per jaar overgeslagen. Tot 2020 ligt een uitbreiding in het verschiet tot 8,7 miljoen ton. ‘Het Twentekanaal - met zijtakken in totaal 65 km lang - wordt ook toegankelijker gemaakt vanwege de uitbreiding van de infrastructuur van de drie binnenhavens in het gebied’, licht Timmerhuis toe. Behalve de kade-uitbreiding in Hengelo staat de aanleg van nog drie openbare kades (twee in Enschede en één in Markelo) op het programma. Met deze nieuwe kades kunnen straks ook wat verder ‘naar achteren’ gelegen bedrijven van de haven profiteren. ‘Naar verwachting kunnen de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, Hof van Twente en Twenterand met deze investeringen ook extra bedrijven aantrekken.’
Met de 3,9 miljoen euro rijkssubsidie heeft Twente een relatief groot aandeel verworven uit de pot van totaal 35 miljoen die Verkeer en Waterstaat vorig jaar voor binnenvaartinfra beschikbaar stelde. Dit jaar wordt nog eens 27 miljoen verdeeld. Staatssecretaris Huizinga is vooral tevreden met de netwerkanalyses die de regio uitvoerde.
Op langere termijn kan de Twentse binnenvaart een nog grotere vlucht nemen als de vaargeul van het Twentekanaal (in beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat) volgens een op dit moment lopende planstudie verder verdiept zou worden. Tussen 2004 en 2007 had al een eerdere verdieping en verbreding al plaats.
Binnenwater is in Twente na vervoer-per-as nu de tweede vervoersmodaliteit. Hoewel de regio met betere waterinfrastructuur de bereikbaarheid over de weg wil verbeteren, blijven de marges smal, blijkt uit Timmerhuis’ woorden. Hij spreekt in dit verband over de mogelijkheid om het vrachtverkeer in Twente met 1 à 2 procent te reduceren. ‘De maatregelen zijn belangrijk maar je lost er niet de problemen op de A1 mee op’, relativeert hij.