Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Op 9 juni 2009 Meedenkbijeenkomst hinder Twentekanaal tijdens werkzaamheden

Rijkswaterstaat organiseert op 9 juni een “meedenkbijeenkomst” over de planning van de werkzaamheden in 2010 aan de sluisdeuren van de sluiscomplexen Eefde, Delden en Hengelo in het Twentekanaal. Deze werkzaamheden zullen stremming voor de scheepvaart met zich meebrengen.

Aanvankelijk was het de bedoeling twee bijeenkomsten te houden, op 4 juni en op 9 juni. Het aantal aanmeldingen is echter van dien aard, dat besloten is om maar 1 avond te houden. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 9 juni. Belangstellenden die zich aangemeld hadden, zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

 

Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland is beheerder van de sluiscomplexen in het

Twentekanaal. In 2010 zullen noodzakelijke werkzaamheden aan de sluisdeuren

van de drie bovengenoemde sluiscomplexen plaatsvinden. Dit zal leiden tot

tijdelijke stremmingen in het weekend voor de scheepvaart. Naar verwachting

gaat het om ca. 10 weekendstremmingen in de periode maart t/m november

2010.

Rijkswaterstaat bereidt momenteel een contract voor omtrent deze werkzaamheden; het is nog niet bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren.

Rijkswaterstaat wil gebruikers van het Twentekanaal vroegtijdig mee laten

denken over de wensen vanuit de omgeving ten aanzien van de

planning van de uitvoering van deze werkzaamheden. De bijeenkomst op 9 juni speelt hierbij een centrale rol.

 

Het doel van de bijeenkomst is belanghebbenden te laten meedenken over de

wensen cq. eisen die aan de planning van de werkzaamheden kunnen worden

gesteld. Na de bijeenkomst bepaalt Rijkswaterstaat op grond van de ingediende opmerkingen op de planning welke opmerkingen wel en welke niet zullen worden meegenomen in de verdere contractsvoorbereiding van de werkzaamheden en zal dit vervolgens gemotiveerd terugkoppelen.

Daarna zullen de werkzaamheden worden aanbesteed en is in het najaar 2009

bekend welke aannemer de werkzaamheden zal gaan uitvoeren. Vervolgens zal

deze aannemer een uitvoeringsplanning opzetten die voldoet aan de bepalingen

uit het contract. De weekendstremmingen zullen tijdig met de gebruikers uit de

omgeving worden gecommuniceerd.

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 9 juni aanstaande van 19.00 tot 22.00 uur in Zalencentrum Bousema, Zutphenseweg 35, 7241 KP te Lochem. 

 

Voor nadere informatie Loket Pers & Publiek Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

telefoon 026–368 88 92, e-mail don-voorlichting@rws.nl

U bent van harte welkom de avond bij te wonen.