Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Persbericht 14-1-2009 Weyl Beefproducts gaat bedrijfsactiviteiten concentreren aan de Ossenboer

Uitstekende impuls voor de herstructurering van het Havengebied.

Weyl Beefproducts en de gemeente Enschede hebben een overeenkomst gesloten over de concentratie van alle bedrijfsactiviteiten van Weyl aan de Ossenboer in het Enschedese havengebied. Volgens de overeenkomst koopt Weyl aan de Ossenboer een perceel bouwterrein van 14.169m² van de gemeente. De gemeente Enschede neemt op haar beurt het huidige bedrijfspand en de grond van Weyl aan de Handelskade Noord over. Door zich nu volledig op het recent gerenoveerde bedrijventerrein aan de Ossenboer te vestigen, aansluitend aan de bestaande slachterij, krijgt Weyl de gewenste ruimte voor concentratie en uitbreiding van haar bedrijfsactiviteiten.

Wethouder Eric Helder: “Ik ben heel tevreden over deze overeenkomst met Weyl. In de eerste plaats omdat we Weyl en de werkgelegenheid die zij biedt voor onze stad zo weten behouden. Maar tevens is het een belangrijke stap in de noodzakelijke herstructurering van ons bedrijventerrein Havengebied. Het vertrek van Weyl van de huidige locatie op de hoek Kanaalstraat/Handelskade Noord biedt ons de ruimte om aan deze locatie een nieuwe invulling te geven, passend binnen onze herstructureringsplannen. Bijkomend voordeel is, dat de rommelige verkeersituatie ter plekke straks tot het verleden behoort.”

Weyl Beef Products, de grootste runderslachterij en verwerker van Nederland, slacht ongeveer 5.000 runderen per week. Het hoofdkantoor staat in Enschede. Weyl heeft daarnaast diverse verkoopkantoren in de wereld, waaronder in Rusland, Frankrijk en Spanje en productielocaties in Nederland en Duitsland

Het bedrijf biedt werk aan in totaal zo’n 600 mensen. In Enschede werken nu bijna 130 mensen op de vestiging aan Het Lentfert en 160 mensen in de veredeling (aan de Handelskade Noord). Het resterende personeel werkt in het distributiecentrum in Oldenzaal of in een van de buitenlandse vestigingen. Weyl verwacht door de nieuwbouw aan de Ossenboer een groei in werkgelegenheid met zo'n 100 mensen.