Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Regio Twente stelt Binnenhavenvisie Twente vast

Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft het beleid voor de binnenhavens en vaarwegen vastgesteld. In de rapportage “Binnenhavenvisie Twente; netwerkanalyse voor binnenhavens en vaarwegen” is het functioneren van de regionale binnenhavens in beeld gebracht en worden de kansen benoemd voor de toekomst van de binnenhavens en vaarwegen voor de regio Twente.

Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft in haar vergadering van 23 juni 2008 voor Twente het beleid voor de binnenhavens en vaarwegen vastgesteld. In de rapportage “Binnenhavenvisie Twente; netwerkanalyse voor binnenhavens en vaarwegen” is het functioneren van de regionale binnenhavens in beeld gebracht en worden de kansen benoemd voor de toekomst van de binnenhavens en vaarwegen voor de regio Twente.

                                                           

 Regio Twente zet in op het stimuleren van meer vervoer over water door het wegnemen van infrastructurele knelpunten en het ontwikkelen van regionale faciliteiten voor de op- en overslag van goederen (in combinatie met andere modaliteiten). In het Regionaal Mobiliteitsplan 2007-2011 is het opstellen van een regionale binnenhavenvisie één van de aandachtspunten binnen het beleidsthema bereikbaarheid. De totstandkoming van de regionale binnenhavenvisie is gebeurd in samenwerking met andere overheidspartijen en het bedrijfsleven. De volgende overheidspartijen zijn bij het project betrokken: Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland, provincie Overijssel, gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, Hof van Twente en Twenterand. Het bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd via de Kamer van Koophandel en de Sesam te Enschede (voorzitter werkgroep Twentekanalen).

 

Alle genoemde partijen onderstrepen het belang van een binnenhavenvisie Twente. Een meer optimaal gebruik van de vaarwegen draagt bij aan het waarborgen van de bereikbaarheid van de economische centra in de regio.

    

 

Resultaat van de binnenhavenvisie is dat betrokken partijen concreet aan de slag gaan met uitvoeringsprojecten (quick wins) gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van de economische centra van de regio en het optimaliseren van het gebruik van het vervoer over water.