Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Bestemmingsplan Havengebied 2002 onherroepelijk

De Raad van State heeft op 17 september jl. het beroep van de Woonarkenvereniging Enschede (WAVE) tegen het bestemmingsplan Havengebied 2002 ongegrond verklaard. Daarmee is dit bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Het Havengebied is hiermee definitief bestemd als een bedrijventerrein voor alle belangrijke vormen van industrie met de nadruk op zware industrie tot en met milieucategorie 5. De gemeente Enschede kan nu dus doorgaan met de herontwikkeling en herstructurering van het havengebied.