Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Patrick Welman wil meer werk naar haven halen

Patrick Welman leadWethouder Welman houdt de vinger aan de pols. Het werk is goeddeels klaar, nu moeten de banen komen.
De gemeente moet op de kleintjes gaan passen maar er ook voor zorgen dat er nu werkgelegenheid komt in de Enschedese haven. Genoeg ideeën, zo blijkt.

‘Onlangs hadden we een brainstormsessie met de BOH. De grote vraag: hoe gaan we business trekken naar ons havengebied? Via ons eigen Ondernemersloket zijn we natuurlijk op zoek naar acquisitiemogelijkheden. We hebben nagedacht over de argumenten voor een ondernemer om naar onze stad te komen: de haven, de prima bereikbaarheid, de beroepsbevolking. Die pluspunten moeten we veel nadrukkelijker profileren, wij als gemeente, maar ook de ondernemers in hun eigen netwerken. We zoeken bijvoorbeeld contact met Duitse bedrijven.

We weten allemaal dat de Duitse cultuur anders is dan de Nederlandse. Duitse ondernemers hechten er veel belang aan om met bestuurders de mogelijkheden te verkennen voordat ze zich ergens vestigen. Wat wij zouden moeten beseffen, is dat onze haven geen eindpunt is maar dat het een vertrekpunt kan zijn voor Duitsers.’ 


Verkeersbord Duitsland2Middelen beperkter

‘Onder de wethouders Eric Helder en Marijke van Hees is de samenwerking met de BOH tot stand gekomen, onder mijn wethouderschap gaan we er nog meer de vruchten van plukken. De wederzijdse openheid zal er blijven. Het zal wel spannender worden, want de middelen van de gemeente zijn een stuk beperkter geworden. Het is in dit stadium een logische ontwikkeling dat de ondernemers nu aan bod zijn om te investeren.

De BOH speelt in dat hele proces een grote rol. Onder leiding van Peter Wissink zien we veel gebeuren. Het is lovenswaardig met hoeveel passie ze de zaken aanpakken. Dat moet ook wel, want wij kunnen dat niet alleen doen. Bedrijven zullen in hun eigen netwerken moeten lobbyen, op bezoek moeten gaan bij collega’s: lijntjes uitleggen…’


Haven

‘Het is verheugend dat meteen volgend jaar de regionale havenmanager aan het werk gaat. Het is een initiatief van vijf Twentse gemeenten maar het proces verloopt vooral wethouder Jan Bron van de gemeente Hengelo. In die samenwerking hebben we echt stappen gezet, het laatste jaar.’


Symposium bereikbaarheid

In het voorjaar zullen we een feestje gaan vieren. Dat het werk aan de haven en aan de Auke Vleerstraat klaar is, daar moet je toch even een mooi moment van maken. Waarschijnlijk gaan we een symposium organiseren met als thema bereikbaarheid. Een gemeente die wil innoveren moet zorgen voor optimale bereikbaarheid. Dat is van enorm belang. Kijk naar Eindhoven en Zwolle. We gaan het symposium invullen met nationale sprekers maar we zullen ons ook proberen te verplaatsen in de blik waarmee Duitse ondernemers kijken naar ons: de haven profileren als vertrekpunt, dat is een doel. Ik constateer met plezier hoe in onze binnenstad Duitse ondernemers hun bedrijf vestigen: Extrablatt, het Intercityhotel, restaurant-bar Celona.

Ik heb gesproken met die bedrijven en ze zeggen heel nuchter dat het voor hen een logische stap is om zich te vestigen in onze stad: zo dicht bij de grens, zoveel Duitse studenten, en de Duitse mentaliteit kennen wij zo goed. Het is een andere cultuur, de Duitse, maar wanneer je als wethouder op de poort klopt bij bedrijven over de grens, help dat absoluut.’

IN DEZE NIEUWSBRIEF: