Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Rien Wilderink: 'Veel bereikt mede dankzij BOH. Nu samen business binnenhalen'

Rien Wilderink1

Vlak voor we op de boot stappen om de nieuwe kades te bekijken, is er eventjes een momentje om Rien Wilderink, projectleider herstructurering havengebied te interviewen. Dat kan mooi in de cafetaria aan de haven. Hamvraag - we zijn immers in de cafetaria -: zijn we nu zo’n beetje klaar? Is alles verlopen conform planning? Wat nu?

Rien WilderinkWilderink glimlacht en zet dan zakelijk en in zijn bekende hoge tempo alles op een rijtje. ‘Eind 2014 is inderdaad alles afgerond, het lukt. Misschien is er nog een kleine doorloop in het nieuwe jaar, maar de openbare ruimte is klaar, we leggen de laatste hand aan de kades, alle grote fysieke projecten zijn afgerond.’

‘Niet in laten kakken’

‘We hebben het afgelopen half jaar overeenkomsten gesloten met zes ondernemers. Dat iedereen zo goed samenwerkt heeft veel te maken met de intermediërende rol van Henk Hilbolling en de BOH; we geven vertrouwen en we krijgen vertrouwen. Dat is allemaal goed nieuws. De bottomline is dat het nu aan de ondernemers is om te gaan groeien. Op sommige plekken, bijvoorbeeld aan de oostkant van de Binnenhaven, is de opgave om meer economische activiteiten te krijgen. Dat moet meer worden. We blijven daarin samenwerken met de BOH. We hebben echt iets opgebouwd met die club; nu moeten we ervoor zorgen dat we dat niet in laten kakken, ook nu de afdeling HOR het loslaat en het Stadsdeelbeheer-West het overneemt. De BOH en de gemeente werken nu samen bij het creëren van werkgelegenheid.’

Werkgelegenheid

Rien Wilderink: ‘Inmiddels is ook de infrastructuur rondom de Auke Vleerstraat flink verbeterd. De weg is verdubbeld, de aansluiting op de snelweg is verbeterd. Kortom, vervoer over water en over de weg in Enschede-West is flink vooruitgegaan. Dat zijn randvoorwaarden om de economie te verbeteren. Metaal Recycling Twente en Hein Heun aan de Binnenhaven behouden hun werkgelegenheid. De uitdaging is nu om de werkgelegenheid daar en elders in het havengebied te vergroten.’

Binnenhaven MRT

Regionale havenmanager

Rien Wilderink ziet het gemeenschappelijk havenbedrijf ook als een mooi succes. De Twentse gemeenten werken daarin nu samen. Alle gemeenteraden zijn akkoord gegaan. Per 1 januari 2015 gaat er een havenmanager aan het werk die de regionale kar gaat trekken. Wat gaat die nieuwe functionaris precies doen? We vroegen het aan Irma Lissberg, beleidsmedewerker Economische Ontwikkeling van de gemeente Enschede.

Binnenhaven HeinHeun

‘Ik geef een korte samenvatting van de taken zoals die in de vacatureomschrijving staan,’ zegt ze. ‘De nieuwe havenmanager annex kwartiermaker gaat vanaf 1 januari werken voor vijf gemeenten die liggen aan het Twentekanaal. Dat zijn Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem. Onder de naam Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen zal de nieuwe man of vrouw de gezamenlijke taken behartigen binnen een aanstelling van 20 uur per week. Het doel is om de haventaken te professionaliseren. Dat moet helpen om het vervoer over water te stimuleren. Het levert economische groei op en nieuwe werkgelegenheid in de havengebieden langs de Twentekanalen.

AukeVleerstraat verdubbeld1

De nieuwe havenmanager moet verder gaan zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering, veiligheid en leefbaarheid in het havengebied, allemaal in samenwerking met de aanwezige havenmeesters. De nieuwe functionaris coördineert en stuurt aan, bevordert samenwerking en onderzoekt de mogelijkheden om een zelfstandig Havenbedrijf Twentekanalen op te richten. De eerste fase van het dienstverband duurt tot 2018.’


IN DEZE NIEUWSBRIEF: