Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Nieuwe regels en nieuwe tarieven in de haven

Haven 014Een eerste stap in gemeenschappelijk havenbeheer is al gezet: Vanaf 1 januari 2015 gelden er dezelfde regels en tarieven in de Twentse havens. Dus ook nieuwe regels en nieuwe tarieven in de Enschedese haven. De gemeenteraad nam in oktober 2014 daarover een raadsvoorstel aan. Beide verordeningen liggen ter inzage in het Stadskantoor.

De regeling is ook terug te vinden op de pagina onder onderstaande de link:

http://www.raad053.nl/vergaderingen/00001/00046/?risMeetingDate=1413842400&start=61200&end=77400

Het gaat om de heffing en invordering van havengelden, kadegelden en opslaggelden voor 2015 en om de Havenverordening Enschede 2015. De regeling is gelijk voor de vijf havengemeenten in de regio. De uniforme havenverordening en havengeldverordening geven eenduidigheid en duidelijkheid voor de betrokken ondernemers.

De havengelden worden vanaf 01-01-2015 via één loket geïnd. Dat geeft minder administratieve rompslomp voor de ondernemers en de deelnemende gemeenten.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met mevrouw Enza Campisi van de afdeling handhaving Openbare Ruimte of per 1-1-2015 met Stadsdeelbeheer West.


IN DEZE NIEUWSBRIEF: