Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

'We moeten ons etaleren als één Twents havenbedrijf om de Duitsers te boeien'

Peter Wissink ldEen voortgangsgesprekje met BOH-voorzitter Peter Wissink is altijd verrassend. Hij werkt gemiddeld twee dagen per week bij Sesam in Enschede, heeft veel connecties in Duitsland maar is ook een beetje een verdwaalde Oldenzaler in Enschede. Het scherpt de blik, wanneer je veel onderweg bent. Wissinks boodschap: we moeten als havenondernemers beter van elkaar weten wat we doen en meer samenwerken.

Een gesprek op vrijdagmiddag vindt hij prima. ‘Als je vrijdagsmiddags nog geld moet verdienen, doe je iets verkeerd,’ zegt Peter Wissink. Hij heeft deze week twee dagen in Limburg en ook een dag in België gezeten. ‘Het is daar toch een andere manier van zaken doen,’ zegt hij: ‘ ’s Middags niet over het werk praten maar lekker lunchen met een wijntje erbij. Dat helpt om elkaar wat te gunnen. Daar ontbreekt het ons in Enschede nog wel eens aan. Er is veel onwetendheid. Dat zie ik als een klassiek probleem in de gemeente Enschede: ondernemers weten vaak niet van elkaar wat ze doen. In Oldenzaal is dat echt heel anders.’

Gunfactor niet sterk

Medio december was Wissink aanwezig bij een brainstormsessie van de BOH met de gemeente. Hij vergelijkt zaken doen met een voetbalwedstrijd. ‘Als je alleen in de verdediging gaat en daardoor de spits niet aanspeelt, kun je niet scoren. Kortom, je moet blikken verruimen en elkaar voorthelpen. Helemaal in deze krappe tijd: financiering van van alles en nog wat is problematisch voor de gemeente maar ook voor de ondernemers. En zoals gezegd: de gunfactor zie ik in Enschede niet zo sterk. Neem het mooie voorbeeld van RJ Security. ‘In Oldenzaal krijg je als Enschedese ondernemer geen poot aan de trapper hoor,’ zegt medebestuurslid van de BOH  Arjen Lammers van RJ Security. Ze gingen onlangs een samenwerkingsverband aan met een club aldaar en dat opende voor RJ wel deuren.

In Oldenzaal kiezen ze voor Oldenzaalse collega-ondernemers: solidariteit. Netwerken is het toverwoord. We moeten zien kleine succesjes te stapelen en uit te bouwen, het campusmodel toepassen: waarom meteen zo groot inzetten? Dat hoeft helemaal niet.’

Duitsers boeien

Verkeersbord DuitslandHoogste tijd om nu wat concreter te worden. Wat bedoelt hij eigenlijk met zijn telkens terugkerende opmerking dat we de haven niet als eindpunt maar als vertrekpunt moeten zien? Wissink: ‘Het kanaal houdt hier op maar voor het Duitse achterland zouden we een beginpunt kunnen zijn. Westfalen schurkt tegen Twente aan, we hebben dezelfde voor- en nadelen: veel grondoppervlak, veel werkloosheid, dus handjes genoeg en bedrijventerreinen ook. De bereikbaarheid is prima, over de weg en zeker over het water.’ Moeten we nu als Enschedese ondernemers zelfstandig naar buiten treden? ‘Nee. We moeten ons etaleren als club, als één gezamenlijk Twents havenbedrijf. Dan kun je de Duitsers boeien. Als je naar het buitenland gaat, moet je aangeven dat Vredestein, AKZO Nobel en CTT al jarenlang succesvol zaken doen met de Duitsers, dat is belangrijk. Hoe dan ook, wij moeten nu aan de bak.’

Samenwerken is slimmer

‘Verder is het goed om mee te denken met elkaar. Vanaf 1 januari moet Rijkswaterstaat 15% besparen in de kosten van de sluisbediening. Er is een appje ontwikkeld om  de planning te coördineren maar gebleken is dat dit niet werkt. Voor wat betreft de sluis Hengelo is de bediening al zonder problemen van 12 naar 8 uren teruggezet. Wij hebben de besparing al gerealiseerd en staan voor andere slimme oplossingen open, mits collectief gedragen. Sluisbediening op afstand is dé oplossing, maar dit duurt nog even. Van belang is om de vaarbewegingen op het Twentekanaal optimaal te benutten. Er zijn bijvoorbeeld schepen die vol naar Enschede komen en leeg terugvaren en andersom. Dat kun je overleggen en dus slimmer aanpakken. Vergelijk dat met de trailertruckingmethode van transportbedrijf Heisterkamp uit Oldenzaal.

Minister Melanie Schulz heeft niet voor niks 62 miljoen gereserveerd voor een verbetering in de bereikbaarheid van ons deel van het land: de verbreding en verdieping van het kanaal en de verbetering van de A1, N18 en A35. Hoe kunnen we het Twentekanaal nu beter gebruiken? De ondernemers moeten om de tafel met elkaar. Overleggen: welke vervoersbewegingen heb jij, welke heb ik, hoe kunnen we dat samen zuiniger aanpakken?

Door slimmer te transporteren verdien je geld en ontlast je het milieu. Geld is wel een probleem tegenwoordig, zowel  bij de overheid als bij de ondernemers. Als je nu niks doet samen, gaat het mis. We moeten het spel samen spelen. Dat begint door te dringen: inmiddels hebben alle voorzitters van de belangenverenigingen in Enschede één keer per kwartaal gezamenlijk overleg: de Marssteden, de Euregio, het Kennispark, en ook met het college. We hebben nog veel van elkaar en over elkaar te leren’.


IN DEZE NIEUWSBRIEF: