Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Op de boot langs (nieuwe) kades en oevers

Inspecteren kade leadVoor Martijn Wiefferink, ingenieur weg- en waterbouwkunde van de gemeente, is het inmiddels de vierde keer dat hij met een groep collega’s het werk aan de kades gaat bekijken vanaf een boot. Het is verbazingwekkend hoeveel parate kennis hij in huis heeft. De collega’s van Stadsdeelbeheer-West onder leiding van Peter Dijkstra en Richard Belshof vragen honderduit. Nu het infrastructurele werk voor het grootste deel klaar is, moet het onderhoud en het beheer van dit deel van Enschede door SDB gedaan worden.

‘Het baggeren is klaar, het herstel van de oevers is afgerond,’ vertelt Wiefferink en wijst voortdurend waar we moeten kijken. ‘Het is allemaal mooi volgens de plannen verlopen. Elk project kent zijn tegenslagen maar we hebben hier eigenlijk alleen normale dingen meegemaakt. Het slaan van de damwanden is nagenoeg gereed. Kijk daar: die kale oever links was ingezakt. Dat is hersteld, de oude houten damwand is door staal vervangen. Het was allemaal dicht begroeid met bomen en struiken. Dat is allemaal weggesnoeid en toen konden we zien dat er gaatjes in de damwand zaten waar het water doorliep.

Betrokkenen inspecteren werk1

Als het gewoon een oever is, maakt dat niet zoveel uit, maar als er een pand achter ligt, kan dat niet. Die oever bestond vroeger uit zes rijen stenen en dan houten planken onder de waterlijn. Dat blijft altijd goed, het rot niet onder water. Maar er is zand van het terrein afgezakt en in het water gegleden. Het wordt dan dus ondieper.’

Huiskamp, MRT, Hein Heun, Grolsch

De oevers moeten twee keer per jaar gemaaid worden. We varen langs Vredestein. Daar zien we grote inlaten. Er stroomt schoon productiewater uit. Of dat werkelijk schoon is, moet Rijkswaterstaat controleren – daarvoor is de gemeente niet verantwoordelijk, vertelt Wiefferink. Ter hoogte van Huiskamp, MRT en Hein Heun, op de kop van de Binnenhaven, zijn de damwanden 15 tot 16 meter lang en zijn ze 8 tot 15 meter diep in de bodem verankerd met beton. Vanaf het Afvalbrengpunt tot voorbij Metaal Recycling Twente ligt er nu een compleet nieuwe kade, met overal dezelfde constructie. De firma Beens uit Genemuiden heeft dat werk verricht. MRT heeft er een fraai nieuw pand gebouwd, alles vloeistofdicht. We varen even later voorbij de Grolsch. In februari werden daar de oevers gemaaid maar het groen staat alweer heel hoog. De boot van Van Heteren waarmee we varen, loopt vast. Hij steekt 1.75 meter diep.

Martijn Wiefferink legt uit dat het talud onderwater min of meer doorloopt; daardoor lopen schepen daar vaak vast, ‘maar de kade is hier nog nergens verzakt, zie je dat?’ Verder is hier overal gebaggerd. De vaargeul is altijd wel vrij. We komen langs de aanlegsteigertjes van visvereniging VIOS, aan de achterkant bij TONZON, tegenover Wagener. De visclub gaat zelf de oevers bij hun steigers onderhouden.

Onderhoud begroeiing

Het maaien en snoeien komt aan de orde. Voor berm- en oevermaaien moet je eigenlijk meerjarige contracten afsluiten, dat zou het beste zijn, vinden de mensen van SDB. ‘Dan moet je het groen niet hoger laten worden dan 30 centimeter, anders krijg je veel hogere kosten dan bij normaal onderhoud. Vergeet niet dat we hier 5.5 kilometer kade hebben’ zegt Martijn Wiefferink, ‘als je moet gaan maaien vanaf een ponton met zo’n lange giek, heb je enorme kosten per uur.’

Ter hoogte van Vredestein zien we de plek waar vroeger de woonboten lagen. Daar is nu een strook van ongeveer 100 x 40 meter water teruggewonnen. Er is gebruik gemaakt van overtollig zand dat overal vanuit de gemeente Enschede aangevoerd werd. Anders had het tegen betaling gestort moeten worden in Hengelo. Een fraaie, duurzame oplossing. Een eindje verderop heeft Vredestein een nieuwe inlaat geplaatst; de oever rondom de inlaat was compleet weggespoeld.

Nieuwe-kade Vredestein

Hein Heun en Huiskamp, tegenover Vredestein, leveren zelf puin aan voor gebruik bij het bouwen van de kades, ze helpen mee in de onderaanneming.  Het overleguurtje op woensdag, altijd van 9-10 uur met uitvoerder, aannemer en ondernemers aan de Binnenhaven, werkte altijd goed,’ zegt Wiefferink. We varen ook nog even langs AVIA. ‘Kijk, hier is een lage laad- en loskade aangelegd in 2007. Er sijpelt weliswaar wat water doorheen, maar ook hier is het de vraag of dat erg is,’ aldus Martijn Wiefferink, ‘er zit immers niks achter.’

IN DEZE NIEUWSBRIEF: