Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Iepen voor de binnenhaven en nieuwe wandelpaden in het havengebied

Iepen binnenhaven1Nu de langjarige herstructureringsoperatie in het Enschedese havengebied op een oor na gevild is, neemt Stadsdeelbeheer West de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud over van de afdeling Stedelijke OntwikkelingProjectmedewerker Richard Belshof informeert ons namens SDB over het groen aan de Binnenhaven en de wandelpaden in het havengebied.

Vele decennia stonden er lindes langs de Binnenhaven. Die zijn voor het grootste deel vervangen door zogenaamde zuil-iepen. Richard Belshof: ‘Aan weerskanten van de Binnenhaven zijn er nu zo’n 40 geplant. Er komen er 52. In de winter moet je die bomen planten. Dan zijn ze tot rust gekomen; in het voorjaar planten is niet goed. Zo’n boom wil dan meteen blad gaan maken. In de winter kan hij eerst rustig settelen, haarwortels maken. De bomen zijn afkomstig van een Brabants bedrijf met een toepasselijke naam, Van den Berk.’ De nieuwe iepen worden ongeveer 18 meter hoog en hebben veel blad, maar een heel brede kroon krijgen ze niet. Daar is uiteraard bewust voor gekozen om het vrachtverkeer niet te hinderen. ‘We gaan ook rozen planten langs de hele Binnenhaven. Het wordt een machinaal te onderhouden, sterke roos, de bottelroos,’ vertelt Belshof.

Iepen Binnenhaven

Samen wandelpaden en meerpalen regelen

‘We gaan een wat lastiger periode tegemoet, financieel gezien,’ zegt Richard Belshof. ‘Er moet alom bezuinigd worden maar we proberen er met de ondernemers samen wat van te maken.’ Een mooi voorbeeld daarvan is de aanleg van wandelpaden in het havengebied. De BOH-leden Farwick en Huiskamp trekken de kar bij dit project. Op een aantal locaties komen halfverharde wandelpaden van Schots graniet: bij de Hendrik ter Kuilestraat ter hoogte van ter Heegde, ter hoogte van De Giem, ter hoogte van de Ir. Schiffstraat en de Kanaalstraat. Er worden banken van boomstammen bij geplaatst en bij de tweede havenarm zet men bankjes in de vorm van meerpalen. Bij de wandelpaden komt een plattegrond te hangen met de routes. Alles wordt betaald uit een provinciale subsidie. De ondernemers uit het havengebied die meewerken - behalve de beide kartrekkers zijn dat aannemersbedrijf Groen, schildersbedrijf Hofstra en Orion Beton - werken tegen kostprijs. Alle subsidiegeld wordt besteed aan ondernemers uit het havengebied zelf.  Zo was het ook afgesproken. Er komen grote meerpalen te staan bij de toegangswegen naar het gebied, op zichtlocaties. Dat zijn steeds drie palen: ze dienen om de herkenbaarheid van het gebeid te vergroten. Het worden betonnen palen die vier meter boven het maaiveld uitsteken. Men plaatst ze vooraan bij de Hendrik ter Kuilestraat, ter hoogte van de Parkweg en bij Avia. Richter Staalservice zorgt voor een metalen ‘dakje’ op de palen. Daarop komt het logo van de BOH en van de gemeente Enschede.

Motor van Enschede

Dat klinkt allemaal goed en solidair. Deden al die ondernemers makkelijk mee? Richard Belshof: ‘Als je een goed en enthousiast verhaal hebt, doen ze al gauw mee. En je moet de bedrijven ook iets te bieden hebben in de vorm van naamsvermelding en zo. Dit gebied is natuurlijk een belangrijke motor van Enschede waar we allemaal van profiteren…

Voor vragen of ideeën kunt u altijd terecht bij Richard Belshof.
(r.belshof@enschede.nl, projectmedewerker Stadsdeelbeheer West 053 - 481 74 67).

IN DEZE NIEUWSBRIEF: