Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Peter Wissink: ‘Hop on the train or leave the track’ 

Op 15 mei vond er weer een informele BOH-vergadering plaats. Deze keer was Edgar Stijner van de gelijknamige motorzaak aan de Hendrik ter Kuilestraat de gastheer. De BOH-leden toonden zich bijzonder geïnteresseerd in het ‘brommerskiek’n’… BOH-voorzitter Peter Wissink hield daarna een inleidend praatje en lichtte zijn verhaal tijdens de gezellige barbecue verder toe. Moraal: nu begint het pas.


Stijner2In 2000 begon gastheer Edgar Stijner zijn eigen motorzaak. Hij heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van reparatie en onderhoud van motorfietsen. Men kan bij hem terecht voor een nieuwe of gebruikte motorfiets, kleding, accessoires, onderhoudsmiddelen en onderdelen. 

Kansen benutten

Peter Wissink refereerde aan de activiteiten op de tweede Maasvlakte: uitslag van goederen wordt steeds belangrijker. Verder kwam aan de orde de stand van zaken rondom de verbreding en verdieping van het Twentekanaal. Wissink benoemde de 600 miljoen euro die geïnvesteerd is en wordt in de infrastructuur van Overijssel, onder andere in de A1, de A35 en de N18. Hoe kunnen we kansen beter benutten, zo vroeg hij zich hardop af.

Bereikbaarheid over asfalt

De A1 tussen Apeldoorn en Azelo wordt over een paar jaar verbreed, zodat het verkeer er beter doorstroomt. Minister Melanie Schultz van Hagen (Infrastructuur en Milieu) heeft met Overijssel, Gelderland en Twente afgesproken dat daarvoor 403 miljoen euro wordt neergelegd. Als het goed is, begint het werk in 2017. De uitbreiding van de capaciteit van de snelweg gaat over bijna 60 kilometer. Het Rijk betaalt 302 miljoen euro aan de verbreding, de regio’s 101 miljoen euro. De minister vindt een goede doorstroming op de A1 belangrijk omdat het een van de verkeersaders naar Duitsland is. De regio’s wilden al langer een verbreding van de A1, om Oost-Nederland beter bereikbaar te maken.

Goed samenwerken

artikel1-peterwissink-400Wissink schetst de Twentse situatie voor wat betreft vervoer over water: ‘Bij Port of Twente zijn Hengelo en Almelo leidend. Enschede heeft veel minder invloed als het gaat om meebeslissen over en meeprofiteren van sluisbediening, verdieping en verbreding van het kanaal. De Enschedese haven benut thans een gering deel van de capaciteit. Maar we moeten wel de vinger aan de pols houden. Wij zijn sterk in bulkgoederen en we hebben een goed bedrijventerrein met mooie grondstukken. We werken hier veel meer samen dan elders. Bij de zestien bulkbedrijven die ik ken, langs de Maas in Limburg, is het echt ieder voor zich. Enschede heeft kansen in Duitsland ook dankzij de 600 miljoen voor logistieke verbeteringen om de bereikbaarheid van Twente te vergroten. Daar liggen voor Enschede kansen!’


Port of Twente

‘De grote veranderingen, de moderniseringen zijn al in gang gezet. Schippers die komen varen vanaf Rotterdam hebben een app waarmee ze precies aangeven wanneer ze in Eefde of Delden of Hengelo zijn. Sommigen zeggen: als ze dan in Hengelo geen ligplaats kunnen vinden, kunnen ze mooi in Enschede bij jullie in de haven gaan liggen. Maar wij zijn geen veredelde parkeerplaats voor schippers! Autofabrikant Audi kiest niet voor andere plaatsen maar voor Duisburg als vestigingsplaats omdat ze daar de havenaansluiting hebben. Dat is interessant: hoe kunnen wij onze haven commercieel nog meer ten nutte maken? Port of Twente moet uitzoeken wat de rol van Twente en Enschede kan zijn hierin. En bedenken: wie doet wat in het Regionaal Havenbedrijf. Zit ieder op de goede plek? Ik dicht Port of Twente een belangrijke rol toe. Wij moeten de kennis hier houden; niet weg laten vloeien, en we moeten de kansen benutten, die er zijn. HOP ON THE TRAIN OR LEAVE THE TRACK, dat is mijn motto in dit geval,’ zegt Peter Wissink. De rol van Marijke van Hees is belangrijk geweest, zeker omdat ze als ondernemer kon denken. De nieuwe wethouder die ons havengebied in de portefeuille krijgt, moet dat ook hebben en hij moet weten: wie niet investeert in werk, krijgt ook geen werk. Het Masterplan 2008-2014 is bijna klaar. Maar nu moet je beginnen. Nu begint het eigenlijk pas. We moeten die miljoenen van minister Schulz benutten!’

artikel1-sanskip


IN DEZE NIEUWSBRIEF