Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Leefkwaliteit in het havengebied: ‘Iedereen investeert mee en verdient mee’

Vorig voorjaar ging het project ‘Jij maakt het Havengebied’ van start. Ondernemers en hun medewerkers actief betrekken bij hun werkomgeving: dat was en is nog steeds het doel. Het gaat lekker, melden teamleider Peter Dijkstra en projectmedewerker Richard Belshof: ‘Er staan verrassende dingen op stapel.’
art5Tijdens een gesprek op Servicecentrum-West schetsen de heren enthousiast de stand van zaken. Richard Belshof: ‘De ondernemers hebben zich heel betrokken getoond tot nu toe. Ze vinden het leuk dat wij er naar streven gebruik te maken van materialen en diensten die de ondernemers in het havengebied zelf aanbieden. Is ook logisch toch? Er komt een sloepenrace; dat wordt onderdeel van een feest voor het havengebied, op 19 september, een vrijdagmiddag, met een tent, een podium en live muziek. De consumpties zijn voor eigen rekening, maar blijven goedkoop. Dat feest houden we dit jaar nog klein, maar volgend jaar combineren we het met een open-bedrijvendag. De zogenaamde ‘sloepenrace’ bestaat al jaren en wordt georganiseerd door De Helling, een leerwerktraject op het gebied van vaartuigen. Personeelsverenigingen roeien tegen elkaar, zelfs scholen en instellingen doen er aan mee. Zij doen de race op donderdag, de havenondernemers op vrijdag. De Helling zal de catering gaan verzorgen.’ 

Wandelpaden

artikel5-dijkstraPeter Dijkstra: ‘Een ander project is de aanleg van verbindingspaden. Ook daarbij gaan we materialen en expertise uit ons eigen havengebied gebruiken. In overleg met Aveleijn en De Helling zoeken we naar manieren hoe we kunnen samenwerken bij het beheer: de banken onderhouden, verkeersborden schoonmaken. Wij hebben af en toe hout, bij Aveleijn kloven ze het - er zijn veel partijen die heel goed bij elkaar passen als het gaat om vraag en aanbod. Wij faciliteren en ondersteunen graag, dat is onze taak. Wat we niet moeten doen en ook niet willen, is de regie overnemen. Het komt uit de mensen zelf. Het begint echt te lopen en dat is mooi om te zien.’

De stand van zaken


Aanleg wandelpaden en lunchplekken

Aan de Hendrik ter Kuilestraat ter hoogte van Tonzon komt een lunchplek. De wandelroutes die er nu al zijn, worden met elkaar verbonden en de paden worden halfverhard. Er wordt gestreefd naar een aantal banken langs de wandelroute. In het vierde kwartaal gaat de uitvoering van start. 

artikel5-lunchplek

Fietsstroken Kanaalstraat 

Werknemers vinden dat de Kanaalstraat geen veilige fietsroute is terwijl het  een belangrijke ontsluitingsweg van het Havengebied is. Het was de bedoeling om door middel van belijning fietsstroken te creëren. Dat gaat voorlopig niet lukken: de rijbaan is te smal en daardoor zijn de kosten te hoog. Het ziet er naar uit dat het na 2020 met de nieuwe ‘Fietsvisie’ van de gemeente weer opgepakt zal worden. 

Herkenbaarheid havengebied 

Op de bijeenkomst met de werknemers en ondernemers is het idee geopperd om het havengebied herkenbaarder te maken door meerpalen te plaatsen langs de toegangswegen. Dat gaat gebeuren. Het voorstel is om ze te plaatsen aan weerszijden van de weg; ze komen te staan aan de H. ter Kuilestraat (ter hoogte van de Auke Vleerstraat), ter hoogte van de IJsbaanweg; aan de Twekkeler-es, ter hoogte van De Hoeveler en aan de Kanaalstraat ter hoogte van de Auke Vleerstraat. Ook is het voorstel om de straatnaamborden groter te maken. Voor vrachtwagenchauffeurs zal dat veel handiger zijn. 

artikel5-meerpaal

Havenfeest

Volgens de werkgroep moet het havenfeest de eerste keer (19-09-2014) een evenement worden voor de ondernemers en werknemers uit het havengebied. In latere jaren kan het dan uitgroeien tot een grote havendag met allerlei activiteiten, ook voor het publiek, met onder andere een open-bedrijvendag.

Groenvoorzieningen

Ondernemers en werknemers vinden het aanwezige groen een van de grote kwaliteiten van het havengebied. Daar moeten we dus zuinig op zijn. De te kleine sierkersen langs de Ir. Schiffstraat worden vervangen door eiken. Er worden meer bomen teruggeplant dan er nu staan. Ook krijgt de heringerichte Binnenhaven een groene(re) uitstraling: er worden ongeveer vijftig iepen geplant, aan weerskanten van de straat.

artikel5-sierkers

Binnenhaven

De reconstructie van de openbare ruimte van de Binnenhaven loopt naar wens. Na de bouwvakvakantie wordt begonnen met het laatste deel, ter hoogte van Hein Heun en het afvalbrengpunt. Dan komt ook daar een nieuwe betonnen rijbaan en een nieuwe,  robuuste inrichting.

binnenhaven

Stopverbod Binnenhaven

Zoals eerder gemeld, komt er een stopverbod in de Binnenhaven. Dan is het niet meer toegestaan om auto’s, vrachtauto’s, containers en dergelijke te parkeren op de openbare weg: een uitdrukkelijke wens van de ondernemers ter plekke. In de nieuwe situatie wordt geparkeerd in de ruimtes tussen de groenafscheiding en de bedrijfsgebouwen of op eigen terrein. Het verkeersbesluit is inmiddels genomen. Momenteel wordt de praktische invoering en de handhaving van het stopverbod voorbereid.

IN DEZE NIEUWSBRIEF