Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Minister bezegelt afspraken over meer vervoer over water in Twente

minister-schultz140Op 28 november was minister Melanie Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu te gast in Twente. Ze heeft afspraken gemaakt met de regio Twente, de provincie en het bedrijfsleven voor verbetering van de vervoersmogelijkheden over de weg en over water. 


Zo komt er 76 miljoen euro beschikbaar om het Twentekanaal te verdiepen en Schultz stelt 9 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van een laad- en loskade op het XL Business Park in Bornerbroek. De positieve effecten voor het Enschedese havengebied zijn evident.

Onderdeel van de plannen is uitdieping van de bodem van het Twentekanaal van een V-vorm naar een U-vorm. In 2018 start het werk. Door de verruiming en verdieping kunnen er straks veel grotere schepen gebruik maken van het Twentekanaal. In de toekomst zal het kanaal bevaarbaar zijn voor schepen van 110 meter en een lading van 2300 ton of 156 containers. Daarmee wordt vervoer over water economisch zeer aantrekkelijk.


een-volle-boot550


Grote impuls voor economie Twente

De havens in Twente, ook die in Enschede, spelen daar op in door te investeren in verkaveling en herstructurering waardoor bedrijven die profijt hebben van ligging aan het water, ook daadwerkelijk kunnen ondernemen op een watergebonden locatie. Daarnaast investeert de gemeente Enschede samen met de bedrijven fors in de aanleg van kades. In het Enschedese havengebied gaat het om een totale investering van 25 miljoen euro. De gemeenten Hengelo, Enschede, Nijverdal, Lochem en Hof van Twente zijn bezig om samen een gemeenschappelijk havenbedrijf op te richten. De Hengelose wethouder Jan Bron is voorlopig penvoerder in het proces. In het Hengelose havengebied is de capaciteit van de containerterminal CTT ook flink vergroot. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft met vreugde een vestiging van de Combi Terminal Twente binnengehaald, een stukje Twente op de Tweede Maasvlakte. De groei van het transport over water in Twente vervangt het vrachtvervoer per truck. Vanaf 2015 zullen er, vanwege de toename van het watertransport, 350 vrachtwagens minder rijden. Als het kanaal verdiept is, zijn dat er maar liefst 900 minder. ‘Het verbeteren van het kanaal, de verbreding van de A1 vanaf 2017 en mogelijk meer goederentreinen door Twente (onderzoek naar Noordtak van de Betuwelijn) leidt tot een betere bereikbaarheid van Twente, het stimuleert de werkgelegenheid en is beter voor het milieu,’ zo betoogde minister Schultz.


schultzbrononna550


VanHeesSchultz550


IN DEZE NIEUWSBRIEF: