Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Vijf nieuwe plannen om de leefbaarheid te vergroten in 2014

jijmaakthethavengebiedHet project ‘Jij maakt het Havengebied’ wordt getrokken door Peter Dijkstra, teamleider van Stadsdeelbeheer West voor de gemeente. Sinds de zomer werkt hij samen met ondernemers en werknemers  aan de verbetering van de leefkwaliteit in het havengebied. Dijkstra geeft toe dat het allemaal misschien minder snel gaat dan hij soms zou wensen, maar, zo zegt hij, er moet eerst gewerkt worden, dat begrijp ik heel goed. Daarna pas komen de vergaderingen over leefkwaliteit.’ Niettemin komt Dijkstra met vijf concrete projecten voor 2014. 
Peter Dijkstra
Het blijkt lastig om werknemers in het havengebied bij elkaar te krijgen voor overleg. De werktijden verschillen flink en anders dan bij wijkvergaderingen, kun je niet aan werknemers vragen om ‘s avonds terug te komen. Maar Peter Dijkstra heeft er respect voor dat de continuïteit en werkgelegenheid van de bedrijven voor gaat. ‘Ik heb alle begrip voor de prioriteiten die men stelt en ben blij met elke werknemer die er tijd in wil stoppen.’

"Er zijn twee bijeenkomsten geweest waarbij er tientallen verbeterideeën zijn ingediend. Dat gebeurde ook via antwoordkaartjes en de website. Vervolgens konden mensen op 4 juli stemmen op de ideeën van hun voorkeur. Dat hebben tientallen ondernemers en werknemers gedaan. Naar aanleiding van de gevoerde discussies en de ideeën die ingebracht werden door medewerkers en ondernemers zijn er vijf projecten geprioriteerd. 

Project 1: Aanbrengen van wandelpad en bankjes 

In samenwerking met werknemers en ondernemers ontwikkelen we één of meer interessante wandelroutes inclusief één of meer zitplekken bij het water. Begin 2014 organiseren we een ontwerpsessie samen met belangstellenden, werknemers en ondernemers. Uitvoering vindt plaats in de tweede helft van 2014.

Project 2: Fietsstroken Kanaalstraat 

Werknemers hebben aangegeven dat de Kanaalstraat geen veilige fietsroute is. Dit is een belangrijke ontsluitingsweg van het Havengebied. In 2014 wordt gekeken of we door middel van belijning fietsstroken kunnen creëren op deze weg. Uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2014. 

kanaalstraat550
Kanaalstraat nu nog onveilig

Project 3: Herkenbaarheid havengebied versterken, aanbrengen dukdalven/ meerpalen

De ondernemers en werknemers geven veel signalen dat ze niet het gevoel hebben dat ze werken en ondernemen in het havengebied. Ze voelen zich vaak geen onderdeel van het havengebied. Op de bijeenkomst met de werknemers en ondernemers is het idee naar voren gekomen om het havengebied herkenbaarder te maken door bijvoorbeeld meerpalen te plaatsen. Dit is direct meegenomen in de ontwikkelingen van de Binnenhaven. Langs deze straat worden meerpalen geplaatst. Met een werkgroep werken we dit idee verder uit. Uitvoering in de tweede helft van 2014.
 
reclamebord250

Project 4: Havenfeest en Open bedrijvendag

De ondernemers, werknemers en de B.O.H. zijn met het idee gekomen om een havendag/feest te organiseren. Op deze dag kunnen de ondernemers, werknemers, maar ook inwoners van Enschede een kijkje nemen bij de bedrijven in het havengebied. Zo wordt het havengebied nog beter op de kaart gezet en kan er betere samenwerking ontstaan tussen de ondernemers. Het idee is om de dag met een feest af te sluiten voor de ondernemers en werknemers. Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (B.O.H.) gaat hiermee aan de slag.
Uitvoering: eerste helft 2015.

Deelproject 5: Groencompensatie in het havengebied

Ondernemers en werknemers vinden het aanwezige groen een van de grootste kwaliteiten van het havengebied. Ze zijn dan ook niet blij met de grote aantallen bomen die de afgelopen jaren gekapt zijn. Daarom is een plan gemaakt om langs de Ir. Schiffstraat nieuwe, forse bomen te planten. Dit plan wordt komende tijd uitgewerkt. Uitvoering: tweede helft 2014.