Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Jaarvergadering B.O.H. boordevol dynamiek

ardesch-en-Van-Hees200Een nieuwe B.O.H.-voorzitter, de firma Huiskamp en de gemeente ondertekenden grondtransacties, Mark van Onna, directeur Port of Twente, zette de mogelijkheden van Twente als achterlandbinnenhaven op een rijtje. Alles bij elkaar een boeiende B.O.H. jaarvergadering.


De drukbezochte jaarvergadering van de B.O.H. vond op 20 november plaats in het nieuwe bedrijfspand van RJ Safety & Security aan de Twekkeler Es 7. Johan Kuiper, algemeen directeur sinds 2007, verzorgde een bedrijfspresentatie. Samen met René Jansen is Kuiper aandeelhouder.

6X7B9612

6X7B9645

Johan-Kuiper250RJ is in 1997 opgericht en heeft sedert 2011 ook locaties in Almelo en Oldenzaal. Het bedrijf specialiseert zich in complete risicoanalyse op maat. Er zijn negen afdelingen. Vroeger werkte men repressief, tegenwoordig preventief. ‘Wij bieden een totaalconcept van veiligheid, een veilig gevoel is onze pay-off tegenwoordig,’ zei Kuiper, ‘maar wij doen ook bedrijfshulpverlening en training, we gebruiken high tech en we leiden ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ op. Lees hier meer over RJ Safety & Security www.rjsafety-security.nl

Jaarvergadering


Gertjan Ardesch introduceerde twee nieuwe kandidaten voor het bestuur: Henk Speelman (Directeur Huiskamp Transport) als algemeen bestuurslid en Peter Wissink als nieuwe voorzitter. Wissink stelde zich voor: 44 jaar, vier kinderen, financieel directeur van Sesam, werkt twee dagen per week in Enschede bij Sesam en twee dagen per week bij NIBA in Arnhem en nog één dag per week in Limburg. NIBA behoort nationaal gezien tot de negen grootste bedrijven op het gebied van betonverwerking. Wissink was zeven jaar registeraccountant bij Deloitte. In 2010 werd Sesam verkocht aan NIBA. Gertjan Ardesch vroeg hem om hem als voorzitter op te volgen. ‘Ik zie het als een leuke uitbreiding van mijn Twentse werkzaamheden. Ik ben erg geïnteresseerd in havenactiviteiten, zoals de aanleg van nieuwe kades. Ik vind het belangrijk dat Enschede een stevige stem heeft in het regionale havenoverleg,’ betoogde Wissink. Hij werd met algemene stemmen benoemd tot voorzitter. Gertjan Ardesch wenste hem heel veel succes. Elders in deze Nieuwsbrief een interview met Peter Wissink.

Gerd Klunder gaf Gertjan Ardesch namens het bestuur een afscheidscadeau. ‘Het was een bijzonder leuke tijd, wij hebben veel geleerd van Gertjan en we werden altijd gastvrij ontvangen bij Wellinga'. Als oudste bestuurslid had Gerd de eer om Gertjan Ardesch het cadeau te overhandigen.

Klunder-en-ardesch550

Gerd Klunder en Gertjan Ardesch

‘Ik heb het met heel veel plezier gedaan,‘ zei Ardesch. ‘Dit is een geschikt moment om het voorzitterschap over te dragen: wij gaan van het land naar het water. Daar is Peter Wissink de geschikte man voor.’

Bestuurslid Arjen Lammersen gaf vervolgens een toelichting op de jaarrekening en het financiële overzicht. De B.O.H. staat er financieel goed op. Liquiditeit en eigen vermogen zijn op orde. De B.O.H. is lid van MKB Twente geworden. Er zijn in het afgelopen jaar helaas niet zo veel nieuwe leden bij gekomen en ook in 2014 komen er waarschijnlijk niet veel nieuwe leden bij vanwege de crisis en faillissementen. Dennis Morssinkhof neemt zitting in de kascommissie.

Port of Twente


Mark van Onna, directeur van Port of Twente, hield vervolgens een presentatie over de logistiek in Twente. Port of Twente is een organisatie waarin de ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen krachten bundelen om logistiek in Twente verder te ontwikkelen. Van Onna is zelf al 25 jaar werkzaam in de logistiek. ‘Het is een sector met kansen,’ zei hij, ‘waar Twente de laatste tien jaar weinig aan gedaan heeft: een uitdaging dus.' De doelstelling van Port of Twente is om de Twentse economie te versterken door de logistiek te verbeteren en door meer werkgelegenheid in de logistieke sector te creëren. Concreet geformuleerd: in 2020 een top-3 positie op de logistieke kaart, meer, betere en slimmere logistiek, nieuwe werkgelegenheid op alle niveaus.
Port of Twente werkt op meerdere terreinen tegelijk: acquisitie, infrastructuur, promotie/lobby, onderwijs/arbeidsmarkt, innovatie/onderzoek, kennis/advies. De organisatie streeft naar ontwikkeling van data in de logistiek en probeert belanghebbende partijen bij elkaar te brengen.

markvanonna550
Mark van Onna (Directeur Port of Twente)


Van Onna: ‘De trends in het wereldwijde transport wijzen erop dat ASIA-Europe shipments blijven groeien, zowel import als export. De schaalgrootte van de ocean carriers neemt nog steeds toe en het transport naar het achterland is belangrijk. De haven van Rotterdam verdient zeven euro per container die er verwerkt wordt. Carriers zijn tegenwoordig soms 400 meter lang en 80 meter hoog en vervoeren 18.000 TEU. Ze vragen dus steeds grotere main ports. Vandaar het belang van de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Een TEU is 6,10 meter lang, 2,44 breed en 2,59 hoog. Een container van 40-voet lang geldt als 2 TEU. Het externe volume van 1 TEU is 38,51 kubieke meter. Rotterdam zal van 12 miljoen TEU in 2012 groeien naar 25 miljoen TEU in 2025.’

2012 2025
60% wegvervoer35%wegvervoer
30% spoor45%
10% water20%


‘Bij dergelijke groei- en verandercijfers moet je dus de logistieke keten op orde hebben,’ zegt Van Onna. ‘Dat betekent een grote uitdaging voor het betrokken achterland van Rotterdam. Relevante vragen: wat moet ik met deze ontwikkeling, wat is mijn rol in deze keten, hoe krijg ik toegang tot verschillende vervoersvormen oftewel modaliteiten? Met de Combi Terminal Twente beschikt logistiek Twente over de grootste en modernste inland terminal van Nederland. Deze beschikt tevens over een AEO (Douane) Certificaat en is bovendien verkozen tot best presterende inland terminal uit het Europese Inland Links netwerk. Dit alles vertaalt zich naar een groeiende stroom van containers naar het Twentse achterland vanaf 2001: meer dan 250.000 TEU in 2012. Bij de vestiging van de terminal in Rotterdam beschikt men ook nog eens over een eigen spoorwegaansluiting; een sterke strategische positie voor de toekomst. Wat maakt Twente nu interessant? Een multimodale infrastructuur (verschillende vervoersvormen) die synchromodale oplossingen biedt voor verladers (verschillende vervoersmogelijkheden tegelijkertijd). Twente heeft ruimte voor groei. Geen versnippering in gemeenten, gezamenlijke oplossingen zoals het XL Businesspark van 180 hectare. Twente heeft watergebonden locaties met ook grote kavels (> 10 hectare), de Twentse arbeidsmarkt is geschikt, er is een complementair netwerk van logistieke dienstverleners en de regio heeft een goede relatie met de Nederlandse douane. In Twente heb je een douane die meedenkt en niet onmiddellijk boetes geeft, zoals in Rotterdam het geval is,’ aldus Mark van Onna.
Momenteel telt Port of Twente circa 60 bedrijven die lid zijn, zo ook de B.O.H., de UT, Apollo Vredestein, Twence, Timberland, Randstad, Adecco etc.

Marijke van Hees


In haar eigen vertrouwde hoge tempo zette wethouder Marijke van Hees de stand van zaken op een rijtje. Een helder verhaal. Eerst bedankte zij Gertjan Ardesch: ‘Hij was een kundig man bij het creëren van draagvlak binnen de vereniging. Dankzij Ardesch is er een professionele samenwerking met de B.O.H. tot stand gekomen. Een goede leider durft los te laten als het loopt. Dat moment is nu gekomen. Wij hebben ook veel vertrouwen in zijn opvolger Peter Wissink.’

ardesch-en-Van-Hees550

De scheidend BOH-voorzitter Gerthan Ardesch en Marijke van Hees

‘We zien al dat het Enschedese havengebied verbetert. Wethouder Eric Helder begon destijds met een enorme achterstand: er was voor vier miljoen euro aan achterstallig onderhoud aan de haven. In de gemeenteraad waren we er met zijn allen een beetje verontwaardigd over dat de gemeente dit onderhoud zo lang had uitgesteld. Maar er kwam nog heel veel achteraan, want het havengebied was aan een enorme impuls toe. We zijn begonnen met de reconstructie van wegen zoals de Ossenboer en de Binnenhaven, de woonarken zijn verdwenen, er is gebaggerd, de leefkwaliteit wordt verbeterd, er wordt herverkaveld en nieuwe kades worden aangelegd. In totaal wordt er 25 miljoen euro geïnvesteerd door ondernemers en de overheid met als doel om het Enschedese havengebied aantrekkelijk te houden en te maken voor bestaande en nieuwe bedrijven en het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen.’


Samenwerking


Van Hees: ‘De Hengelose Wethouders Jan Bron en Mariska ten Heuw gaan voorop bij de Twentse samenwerking op havengebied. We hebben een goede propositie, ook landelijk. We doen het samen, dragen ook de risico’s die erin zitten samen. Samenwerking in de regio is heel belangrijk bij het vermarkten van Twente als haven in het achterland. Ondanks de recessie is in het havengebied het grootste deel van de werkgelegenheid behouden gebleven. Om te blijven zitten in dit gebied als ondernemer, loont. De groei van de werkgelegenheid is voor de gemeente Enschede heel belangrijk. Wij zijn veel dank verschuldigd aan Rien Wilderink die er enorm veel werk in heeft gestoken.’

Marijke van Hees tekende vervolgens officieel de overeenkomst tussen de gemeente en de firma Huiskamp. ‘Hopelijk,’ zo verklaarde ze, ‘hebben wij binnenkort ook deals met andere bedrijven.' ‘Ik was naïef: drie jaar geleden dacht ik: dat is zo klaar, maar het is nu pas gebeurd. Ik hoop van harte dat er nog veel zullen volgen.’ Henk Speelman tekende het contract namens Huiskamp. Peter Wissink feliciteerde hem. Dit zal het eerste van een serie contracten zijn. Speelman: ‘Jullie weten wel: ik ben een man van weinig woorden. Maar ik bedank de gemeente. Het is een lang traject geweest. Bij de gemeente is veel kennis aanwezig. Wij zijn er blij mee.’

speelman-en-VanHees550

Henk Speelman en Marijke van Hees tekenen de grondtransacties

IN DEZE NIEUWSBRIEF: